DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 295 -
Sitnice.


Množina topline, koju pojedine vrsti drvlja za svoj razvoj
potrebuju*. Iz razprave Dankelnianove u 5. broju «Zeitschrift fiir Forstund
Jagdwesen» pod naslovom «PhanoIogie der Holzarten im deutschen
Walde^ donašamc sliedeći zanimivi odsjek.


Iz dosadanjega razlaganja proizlazi, da je popriečna (srednja) doba
razvoja raznih vrsti drveća na jednom te istom mjestu različita. Toplina
je jedan od najvažnijih uslova za razvoj bilja. Da se pronadje potreba
topliae, sbrojile su se svekolike dnevne pozitivne temperature tečajem
jedne vegetativne periode, počam od početka vegetacije pa do neko^
stanovitog stupnja razvoja, te se je na taj način pronašlo, daje ukupna
množina tih temperatura za jednu te istu biijku kao na jednom te istom
mjestu ali u raznima godinama, tako i na raznim mjestima u jednoj te
istoj godini, približno jednaka. U phanologiji označuje se ukupna množina
takovih dnevnih temperatura kao sbroj (suma) topline ili kao thermička
konstanta. Taj način računanja uveo je još g. 1844. Boussignault,
usavršili su ga pako Frič u Beču i Hoffmann u Giessenu.


U priložeuoj skrižaljci izraćunana je suma topline za srednju dobu
razvoja za 33 vrsti drvlja u Giessenu polag tamošnjih srednjih sunčanih
temperatura. Polag istih giba se suma topline kod prolistanja divljeg
kestena i akacije izmedjn 992** R i 1735*´ R , dakle za razliku od 743
stupnja Reaum.; kod procvietavanja Ijeske i pitomog kestena izmedju
226*^ R. i 3108^ R., dakle na razliku od 2848** R; kod dozrievanja
ploda jasikovog i orahovog izmedju 1597^ R. i 5448*^ R , dakle za razliku
od 3851" R, te napokon kada lišče podje ujesen boju mienjati kod
trešnje 5176*^, R. a kod ariša 5687*^ R., dakle za razliku od 51 P R.
Kako se vidi, razlika sumarne topline največa je kod dozrievanja ploda
pojedinih vrsti drvlja, čini se, kao da su češće ili riedje rodne godine
kod nekih vrsti drvlja ovisne od sumarne topline, koja je za dotičnu
vrot potrebna. Kod onih vrsti drvlja, koje se zadovoljuju sa nizkom ili
srednjom sumarnom toplinom, dolaze rodne godine pravilnije i češće (kod
jasike, vrbe, breze), usuprot kod onih vrsti drvlja, koje potrebuju visoku
sumarnu toplinu (orah, kesten, žir), jesu godine uroda i riedje i nepravilnije.
Da li se te pojedine sumarne topline mogu smatrati ujedno i
kao mjerilo topline, koju pojedine vrsti drvlja potrebuju , nije jošte
sigurno ustanovljeno.


Polag 10—13 godiSnjih phanoložkih opažanja Hoflmannovih u Giessenu.