DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 296
Suma (sbroj) topline potrebna
za jesensko
Vrst drvlja za prvi list za prvi cviet za prvi plod bojadisanje i
lišća i
stupanja Beaumura


1. Abias pectinata . , . 1436 1645
2.
Acer platanoides . . 1028 4854 5465
3.
Acer pseudoplatamus 1414
4.
Aesculus Hippocaatanum 992 IfOl 5038 5521
Alnus glutinoaa 591
5


Alnus incana . .
308 4777


6.
Betula verucosa . 1137 1117 3761


7.
5570
Carpinua betulus 1196 1196


8.
Castanea vesca. .
3108 5376


9.
Corylua avelana .
266 4908


10.
Fagus silvatica . 1254 14:-i6


11.
5601
Frazinus escelaior


1526 1196 5012


12.
Juglans uigra . .
1929 5448


13.
Jugluns regia .
1697 4933


14.
Laris europea .


1100 928 4908


15.
5687
Pieea ezcelsa .


1477 1501


16


Populus njgra .


992


17.
Populus tremula


714 1597


18,


Pinus silvestris.


2034 1735


19.
Prunus avium .


1064 1137 2495 5601


20.
Prunus Padus .


1234 3056 5176


21.
Quercu8 pedunculata


1396 1622 5091 5661


22.
Eobinia Pseudoacacia


1735 21H8 4986


23.
yal)x Caprea . .


24.
766 1622
Salix purpurea .


960


25.
Sorbus aucuparia


26.
1117 1735 3736 5285
Sorbus Aria . . .


27.
1831 4986
Sorbus torminalis


2s.
1856


Tilia grandiiolia


29.
1045 2641 4640
Tilia parvifolia .


30.
1273 2805 5038 5465
Ulmus campestris


31.
753
Ulmus eflFusa. . .


32.
836
Vitis vinitera (vin


33.
loza) 1375 2471 4668
Šumarska centralna postaja u Šćavnici. Kr. ugarski ministar
za poljodjelstvo organizira u Šdavnici šumarska pokusnu postaju, kojom
će ravnati profesor rečene šumarske akademije Eugen Vadas.


Oest. F. u. J. Z.


Uredjuje Josi p Kozarac, kr. drž. nadŠomar u Vinkovcih. Tisak C. AIbrechta (J os. Witt asek).