DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 3     <-- 3 -->        PDF

´^mmmraM Kit,


Br. 8.1 9. u ZAGREBU, 1. kolovoza 1898. God. XXII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´,´2 stranice 4 for.; za Vs stranice
2 for. 70 novč.; za ´A stranice 2 for. — Za višeJjratno uvrštenje primjerena popustbina.


Šumarski muzej u Zagrebu.


u sjednici od 17. ožujka 1885. i sliedećih dana posavjetovaše
se u krilu kr. zemaljske vlado u Zagrebu zastupnici
autonomne šumarske uprave sa najodličnijimi šumarima krajiških
imovnih obcina glede sudjelovanja kraljevina Hrvatske i
Slavonije na budimpeštanskoj milenijskoj izložbi u god. 1896.
i stvoriše tom prigodom sliedece zaključke:


1. Krajiške imovne obćine izložiti će zajednički u posebnom
hrv.-slav. šumarskom paviljonu, koji će se troškom imovnih obcina,
zatim iz zemaljskih prinosa, kao i iz prinosa krajiške investicijonalne
zaklade podići.
2. Taj šumarski paviljon imati će se tako sagraditi, da će
kasnije skupa sa izloženima predmetima služiti kao novo utemeljeni
šumarski muzej u Zagrebu, utemeljenje toga
muzeja ima pako hrv.-slav. šumarsko družtvo na
se preuzeti.
3. Izložbeni predmeti imali su se prema tomu tako birati i
sastaviti, da se kao s njima, tako i sa raznima iz svih predjela
zemlje sabranima sbirkama poglavito predoči šumsko stanje i
gospodarenje sa šumama,´ usuprot pako da se dobava raznih
hrastovih i inih polufabrikata prepusti šumskima trgovcima i
industrijalcima.
4. Lov se imade takodjer, ali u posebnom odjelu toga paviljona
izložiti.
Nakon što je Nj. Preuzvišenost g. ban te zaključke prihvatio,
bio je na taj način temelj osnovati se imajućega šu