DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 5     <-- 5 -->        PDF

~ 299 —


grad Zagreb radi bezplatnoga podieljenja gradilišta za šumarski
dom i šumarski muzej, toj molbi odazvao se je glavni grad
velikodušno, poklonivši šumarskomu družtvu gradilište u vriednosti
od 12.000 for., ali pod tim uvjetom, da se ta
svota osigura na sgradi za onaj slučaj, ako bi ista
prestala služiti onoj svrsi, kojoj je namienjena.
Napokon darovala je i prva hrv. štedionica prigodom svoga
jubileja šumarskomu družtvu svotu od 5000 for. za
prvo uredjenje šumarskoga muzeja.


Šumarsko družtvo je dakle znatnim trudom svoj rad započelo,
a konačno i izvelo, te je napokon i osnovati se imajuću
šumarsku akademiju predbježno na 20 godina pod svoj krov
primilo i istoj u naukovne svrhe, pod istim krovom smjestiti
se imajuči bogati šumarski muzej na porabu prepustilo ; ono je
preuzetu dužnost, da utemelji vlastiti šumai´ski muzej svojski
izpunilo, i na taj način steklo imovinu od velike realne i znanstvene
vriednosti i time si postavilo za zadaću nov i uzvišen
cilj za svoje daljnje djelovanje.


Nakon svega toga dolazi g. prof. Kesterčanek u svibanjskom
broju Šum. lista s predlogom, da šumarsko družtvo predade
tako utemeljeni šumarski muzej kr. šumarskoj akademiji.


Nu pri tome je g. prof. Kesterčanek pregledao sliedede
činjenice: da je naime hrv.-slav. šumarsko družtvo svoj družtveni
dom dielomice baš za to tako sagradilo, da i šumarski muzej
u isti smjestiti može; nadalje, da su mu od zemlje, grada Zagreba,
od izložitelja, od imovnih obćina i veleposjednika j edino
u tu svrhu, a od prve hrv. štedionice tek uvjetno
onako znatni darovi poklonjeni, koji bi se morali povratiti,
kada bi šumarsko družtvo podignuti šumarski dom odtudjilo
onoj svrsi, da služi naime ujedno i kao šumarski muzej, dapače
ne bi dar prve hrvatske štedionice niti do plateža došao,
ako ne bi šumarsko družtvo preuzetom uvjetu, da će i šumarski
muzej podignuti, udovoljilo.


Napokon nije ni to dosta uvažio, da šumarsko družtvo,
koje si je toli plemenitu zadaću sa ustrojenjem šumarskoga