DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 348 —


Da smisao tomu paragrafu n istinu tako glasiti ima,
utvrdjuje me u tom prva alinea tog paragrafa, jer izrično veli,
da pravoužitnik dobiveni materijal ne smije prodati ili za druge
vriednostne predmete zamieniti ili ga darovati.


Po mojem mnienju ovaj paragraf ne diše duhom racionalnog
gospodarenja, jer čemu nekom nešta narinuti, čega ne
treba; pravo pako, dobiveno zakonitim putem, napustiti nije
racionalno.


Iz toga sliedi, da ako je pravoužitniku doznačen njeki
kvanttim drvnoga materijala, da ga mora. primiti, ili ako ga ne
treba, to da ga može ostaviti u drvosjeku, ali time ga on nepoklanja
imovnoj obćini, jer to ne smije da bude.


Ako dakle pravoužitnik ne treba pomenutog materijala,
te ga ostavlja, tada sa tom njegovom kompetencijom razpolaže
imovna obćina i to po §. 35., koji kaže: da može takav pravoužitnik
dobiti svoj dio istom onda, kada se proda i to u novcu».


Kako se vidi, ova dva paragrafa stoje u očitoj opreci, jer
što §. 22. zabranjiije, to §. 25. dozvoljava, to jest, on prodaje
doznačeni kvantum po pravoužitniku neuporabljen, te mu onda
uručuje utržak.


Čemu se dakle zabranjuje prodavati taj materijal pravoužitniku
samom, kad to i kašnje mora biti; zar nije racionalnije
dati pravoužitniku njegov dio, pa on neka s njime po
svojoj miloj volji gospodari; zar neće on bolje unovčiti svoje
blago, nego tko drugi njegovo ? Zar nije tom ustanovom dirnuto
u pravo pravoužitnika, kad mu se ne dozvoljava, da sam svojim
razpolagati smije?


Nemanje je druga alinea §. 22. u velikom protuslovlju
sa §. 26., jer dok §. 25. govori o prodaji doznačenog materijala
i diobi utržka dobivenog za taj materijal, to ova alineja
zahtjeva, da onaj, tko takav prestupak počini, mora podpunu
pristojbu uplatiti u blagajnu imovne obdine.


Dakle, ako je pravoužitnik N. prodao njemu doznačeni


kvantum drvna materijala, koga je bezplatno dobio, to on


mora da naplati, recimo, 25 forinti, jer toliko iznaša podpuna