DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 349 —


pristojba. Pitanje je sada, koji dio od tih 2b for. pripada
pravoužitniku ?


§. 25. ne dozvoljava, da N. ostane bez diela, ali ako je
taj materijal zbilja vriedan 25 for, to onda na svaki naein
po tom paragrafu pripada svih tih 25 for. istom pravoužitniku,
tako bar glasi treća alinea §. 25.


Treda alinea §. 22. jest po mojem mnienju manjkava,
jer ne kaže izrično, kada se smije proizvod zaplieniti. Jer ako
se ne smije kupcu, nego prodavcu, onda je ova ustanova manje
vise iluzorna.


Četvrta alinea stoji u opreci sa §. 25., dočim kod ovakovog
materijala ne može biti niti govora o kakovoj šumsko j
šteti, nego o doznačenom materijalu pravou
ž i t n i k a, a da je tome tako, to priznaje i zadnja alinea
toga paragrafa, jer ne dozvoljava kazneni progon radi takova
postupka.


Dakle, kako vidismo, ono što §. 22. zabranjuje, ono čini
§. 25. samo u prenesenom djelokrugu, dočim sam §. 22. ne
dozvoljava za takav prestupak kazneni postupak, a jer pravoužitnici
imovnih obćina ne mogu učiniti kazneni prestupak,
ved prekršaj šumske štete, ove pako prekršaje razpravljaju kr.
kotarske oblasti, nastaje pitanje, tko imade odluku izreci
proti onomu pravoužitniku, koji je svoj doznačeni mu drvni
materijal prodao, darovao ili zamienio ?


S toga molim, da bi se iztaknuto nesuglasje, odnosno opreke
izmedju §§. 22. i 25. razbistrile, ili da bi se našao kolega,
koji bi moje i mojih jednomišljenika krive nazore izpraviti
dobroti! imao. Stankovečki.


Odnošaj činovnika imovnih obćina prema zemaljskim
i državnim šumarskim činovnicima.


V


Činovnikom i službenikom imovnih obdina ne može se zaniekati
svojstvo javnih organa — (§. 101. i 181. k. z.), jer
pod državnim nadzorom upravljaju javnim (obćinskim imetkom);