DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 350 —


a pošto medju inimi poslovi obavljaju šumsko redarstvo, dakle
vrše i posao vladin, to se i odnošaj tih činovnika napram
imovnim obćinam, koji je uredjen zakonom, a ne privatnimi
statuti ili ugovori, mora prosuditi ne samo u karnostnom, nego
i u svakom inom j)ravcu, sasma analogno odnošaju državnih
činovnika i poslužnika naprama državi, t. j . taj se odnošaj ima
smatrati kao javno administrativne, a ne pako kao privatno
pravne naravi.


članak 20. zakona o imovnih obćina u hrv.-slav. vojnoj
krajini od 15. lipnja 1873., medju inim naročito odredjuje:


»Imenovanje (šumarskih činovnika) može bivati samo pod
istimi uvjeti, što su propisani za naimenovanja činovnikah krajiške
zemaljske uprave.»


Dočim opet §. 6. zakona od 11. srpnja 1881., kojim se
vazjašnjuju, odnosno preinačuju neke ustanove zakona od 15.
lipnja 1873. o imovnih obćina u hrvatsko-slavonskoj vojnoj
krajini ustanovljuje još sliedeće:


»Ustanova, sadržana u članku 20., da plaće službujućih
imovno obćinskih šumskih činovnika barem onoliko iznašati
moraju, kao i plaće državnih, u području vojne krajine namještenih
šumskih činovnika, proteže se i na mirovine imovno
obćinskih šumskih činovnika, kao i na obskrbu njihovih udovica
i njihove sirotčadi.»


Iz ovih zakonitih ustanova jasno izbija, da bivše c. i kr.
krajiške šumske činovnike zamjeniše kr. drž. šumski činovnici
i šumski činovnici imovnih obćina sa jednakimi pravi; iz česa
sliedi, da su službeni odnošaji tih činovnika izjednačeni.


To se potvrdjuje i visokovladnom naredbom odjela za imutarnje
poslove od 15. travnja 1892. broj 16.624, kojom se
priznaje činovnikom imovnih obćina pravo neposrednog izbora
narodnog zastupnika usljed riešenja vis. kr. stola sedmorice od


14.
veljače 1892. br. 421.
Visokovladnom naredbom odjela za unutarnje poslove od
2. lipnja 1892. broj 2.561, izpostavlja se, da činovnike i službenike
imovnih obćina imenuje po ustanovi §. 8. zakona od