DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 57     <-- 57 -->        PDF

- 351 —
11. srpnja 1881. kr. zem. vlada i vrši nad ovimi činovnici i
službenici disciplinarnu vlast po istih disciplinarnili zakonih,
koji valjajvi za državne činovnike i službenike.
Istom visokovladnom naredbom, temeljem ustanove §. 10.
zakona od 15. lipnja 1873. i §. 4. zakona od 11. srpnja 1881.
priznaje se, da su krajiške imovne obćine javne uredbe (otfentliclie
Anstalten) u smislu. §. 199. si. d. k. z. i da su činovnici
imovnih obdina u smislu okružnice c. kr. glavnog zapovjedničtva,
kao bivše krajiške zemaljske upravne oblasti u Zagrebu
od 2. srpnja 1879. broj 2839 pr. javni organi, podpadajudi
pod udar §§. 101. i 181. k. z., jer pod državnom pazkom
upravljaju javnim (obdinskim) imetkom, i budud medju
inimi poslovi obavljaju i šumsko redarstvo, dakle izvršivaju
posao vladin.


Okružnicom visoke kr. zem. vlade od 15. kolovoza 1892.
broj 24.142 odredjuje se naročito, da mirovina i obskrba činovnikom
imovnih obdina, namještenim u području bivše hrv.slav.
vojne krajine, ter njihovim udovam i sirotani pripada ona
ista, »koja državnim šumarskim činovnikom u smislu zakonskog
članka XI. od godine 1885. pripada,» budud su činovnici
imovnih obdina u smislu članka 20. zakona od 15. lipnja
1873. i §, 6. zakona od 11. srpnja 1881. postavljeni u isti
materijalni položaj, u kojem su državni šumarski činovnici u
području bivše vojne krajine.


Visokovladnom naredbom odjela za unutarnje poslove od


2.
veljače 1893. br. 18293J90. iztiČe se naročito ovo:
»Imovne obdine u bivšoj hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini
ustrojene su zakonom od 15. lipnja 1873. i po čl. 27.
toga zakona pridržano je državi vrhovno pravo nadzora nad
cielokupnom upravom imovne obdine, i vrši ga sada kr. zem.
vlada po svomu povjereniku, nadalje: »činovnike i službenike
imovne obdine (Cl. 19. zakona od 15. lipnja 1873.) imenuje po
§. 8. zakona od 11. srpnja 1881. kr. zem. vlada, i ona vrši
nad timi činovnici i službenici disciplinarnu vlast po istih dis^
ciplinarnih zakonih, koji valjajii za državne činovnike.»