DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 352 —


Buduć su glasom čl. 10. zakona od 15. lipnja 1873. i
§. 4. zakona od 11. srpnja 1881. dohodci imovnih obćina namjenjeni
u obće koristne svrhe, na koje bi eventualno imala
trošiti država sama, zato su imovne obćine javne uredbe (offentliche
Anstalt) u smislu §. 199. si. d. k. z., a činovnici imovnih
obćina su u smislu §§. 101. i 181. k. z. urednici, imenovani
po kr. zem. vladi, koji, vršeći svoju službu, rade po nalogu,
koji su od javne državne vlasti primili, indi u interesu i
države same, pa za to ti činovnici vrše donekle i poslove vlade,
kako je to i c. kr. glavno zapovjedničtvo, kao zem. upravna
oblast u okružnici od 2. srpnja 1879. broj 1839 pr. (1. z. u.
kom. VIII. od g. 1879.)protumačilo, i za to su činovnici krajiških
imovnih obćina »javni činovnici», imovne su obćine
»javne uredbe», a gospodarstveni uredi krajiških imovnih obćina
imaju se smatrati »javnimi uredi».


Prema iztaknutom su činovnici imovnih obćina ravnopravni
sa državnimi u bivšoj vojnoj krajini, što je jasno i odtale,
jer isti, naime jedni i drugi zajedno izmjeniše c. i kr.
šumarske činovnike u postojavšoj vojnoj krajini, što zajedno vrše
iste dužnosti prema svomu djelokrugu, koje su prije vršili c. kr.
šumarski činovnici.


U postojavšoj vojnoj Krajini za sada ne ima kralj. zem.
šumara, a takove ovdje nedvojbeno opet zamjenjuju šumarski
činovnici imovnih obćina, vršeć one dužnosti, koje kralj zem.
šumari u starom provincijalu vrše.


Zato su u svom svojstvu i takovim šumarskim činovnikom
po svojoj zadaći i šumarski činovnici u bivšoj vojnoj Krajini
uzporedjeni.


Njekoji šumski činovnici imovnih obćina, kao i državnii zemaljski, obnašaju čast zemaljskih kulturnih viećnika, njeki
su stalni gospodarski izvjestitelji, drugi su opet u gospodarskom
družtvu — odnosno u gospodarskih podružnicah — na mjestu,
njeki su povjerenici kod viših šumarskih državnih izpita, kao
i kod izpita za lugarsko osoblje — jednom riečju, u javnom
životu vrše ti činovnici javne dužnosti zajednički sa državnimi
i zemaljskimi šumari i inimi činovnici.