DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 353 —


Suviše je izticati, da je bilo, da ih je, i da će biti pričuvnih
častnika u vojsci, koli šumarskih činovnika državnih,
toU zemaljskih i imovnih obćina.


Prema svemu tomu šumarski činovnici imovnih obćina u
bivšoj vojnoj Krajini uzporedo stoje sa šumarskimi činovnici
državnimi i zemaljskimi, imajuć zajedničke javne i obće dužnosti,
a za to je i opravdano, da sii sa istimi i izjednačeni.


Ta mi okolnost za to namiče pitanje, zar nije dosljedno,
da i šumarski činovnici imovnih obćina u području bivše vojne
Krajine zaslužuju pogodnost na putovanju na državnih željeznica,
koji uživaju i činovnici državni i zemaljski?


Imovne obćine u području bivše vojne Krajine svom pripravnošću
su podupirale dosadanje izgradnje željeznica i pripravne
su podupirati i u buduće takove izgradnje, te u tu svrhu
rado ustupaju nuždno zemljište, j)a i donekle ta okolnost uz
naročito prednavedene činjenice vojuje za to, da se i činovnikom
imovnih obćina podieli ista pogodnost putovanja na državnih
željeznicah, koja je državnim i zemaljskim činovnikom n
dio pala.


Ove obstojnosti ponukaše me na ove redke, ter radi opravdane
ravnopravnosti šumarskih činovnika državnih, zemaljskih
i imovnih obćina u bivšoj vojnoj Krajini obraćam se na slavno
predsjeđničto našeg hrv.-slav. šumarskog družtva s molbom, da
bi se slavnoisto na nadležnom mjestu zauzeti blagoizvolilo,
6 bi se i ovom opravdanom zahtjevu udovoljilo, da tako i činovnici
imovnih obćina u bivšoj vojnoj Krajini postanu dionici
one pogodnosti kod putovanja na državnih željeznica, koje činovnici
državni i zemaljski jur uživaju.


Sudim, da je ova molba gornjimi činjenicami podpuno
obrazložena i opravdana, te da ne će biti prigovora s nikoje
strane, da činovnici imovnih obćina i u tom pravcu sa ostalimi
izjednačeni budu.


U Petrinji, mjeseca lipnja 1898.


V. Benak.