DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 300 muzeja
pred oči stavilo i u tu svrhu na vladu i na cielu zemlju
apeliralo, ne može sada od postavljenoga si cilja odustati, a da
mu se posve opravdano ne predbaci, da je nestalno i ne konsekventno.
Po našem mnienju je šumarsko družtvo
upravo dužno jednom preuzetu, a po visokoj vladi
i ostalima darovateljima sankcioniranu zadaću
točno i do zadnjih konsekvenca provesti, a nedvojbeno
je, da će mu, kada tu zadaću obavi, svi na to pozvani
faktori zahvalni biti.


Niti financijalno pitanje, niti težki posao oko muzeja ne
smiju šum. družtvo u tom pravcu ni najmanje smetati; njegova
mu sredstva to dozvoljuju, a i organi vis. zemaljske vlade
ići će mu sigurno rado na ruku.


Nakon tih anticedeneija mislimo, da hrv.-slav- šumarsko
družtvo ne će moći po g. prof. Kesterčaneku zastupano mnienje
usvojiti, a isto tako i vis. kr. zemaljska vlada jedva da će na
se preuzeti, da buduća šumarska akademija uzdržava šumarski
muzej, pošto je, kako je poznato, dotiranje šumarske akademije
iz dohodaka zemalj. dobra Božjakovina zakonom uredjeno.


Zikmundovskj.


Uredjenje u prebornih šumah.


Poznato je, da je ustanovljivanje i razlikovanje dobnih
razreda (Altersklassen) u prebornoj šumi skroz dvojbena — dapače
nemoguća stvar.


Mnogo stablo sa 30 cmt. promjera na panju imade čestokrat
puno više godina, nego li stablo sa 50 cmt.


To je poznato svima šumarima, koji gospodare u prebornoj
šumi, a ipak se je kod sastavka gospodarstvene osnove za
te šume, do u najnovije vrieme, uviek računalo sa dobnimi
razredi i sa obhodnjom (Umtriebszeit).


Nemogućnost ustanoviti sječivost stojećeg stabla u prebornoj
šumi po godinama uvidio je medju inimi i franceski šu