DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 61     <-- 61 -->        PDF

355


Temeljem toga stavilo se je dražtveno predsjedaičtvo sa upraviteljem
gosp. ureda imovue obćine, šuraarnikom S. pl. Niemčicem, koji se je baš
u to doba u Zagrebu desio, u dogovor, kako bi se zajam što prije podigao;
a prema savjetu ravnateljsta hypotekarne bauke predalo je predsjedaičtvo
sastavak zadužnice, gruntovnu ukujižbu i t. d. bankovnom
odvjetniku Dr. Opermanu, koji sa takovima poslovima danomice posla
ima, te se je stoga bilo nadati, da će se i taj posao najbrže i točnije obaviti
moći. — Tomu je doista i tako bilo, te je zadužnica sastavljena i
gruntovno provedena i dostavljena gosp. uredu u Vinkovcih.


Upitni zajam od 70.000 for. podignut je, te je, u koliko nije bio
potrebit za pokriće tekućih gradjevnih troškova, uložen karaatouosno u


I.
hrv. štedionu.
Za obavu napred spomenutog posla predložio je Dr. Opermann
račun od 86 for. 20 nč.
h) U ime gradske obćine zagrebačke priobćuje gradski odvjetnik
Dr. S. Mazzura, da je u smislu darovnog ugovora, sklopljenog izmedju
družtva i gradske obćine glede darovanog gradilišta, uknjižio na šumarski
dom i muzej u korist obćine pravo zaloga za konvencijalnu kazan
od 12.000 for., što bi ju imalo družtvo obćini platiti u slučaju, da đrnžtveuu
zgradu otadji njenoj pravednoj svrsi, te predlaže zajedno svoj račun
od 9 for. 78 nč. radi izplate.


cj Zatim se izvješćuje uprav, odboru, da je kr. drž nadodvjetaičtvo
dopisom od 1./12. 1887. br. 9406./gr. dostavilo družtvu na prihvat nacrt
najamnoga ugovora, koji bi se imao sklopiti iznaedju družtva i hrv.-si.
zemlj. erara glede iznajniljenja prostorijah u šumar, domu za akademiju
i poziva tajnika, da taj nacrt pročita.


dj Osim jur oglašenih prinosa va gradnju šumar, doma i muzeja,


votirali su u tu svrhu:
Slav. gjurgjevačka imov. obćina 1000 for.
» križevačka » » 500 »
» otočka » » 1000 »
Prej. knez Thurn Taxis 300 »
Činovnici kr. šumar, ravnateljstva u Zagrebu .. . 58 »
» križevačke imov. obćine 26 » 30 nč.
Šumar Donadini poslao sakupljenih u veselom družtvu 7 » 50 »
Kunđrat Emil 1 »
Lugari gradiške imov. obćine 5 » 50 nč.
M. Radošević na račun obećanog prinosa 15 »


e) Nadalje se priobćuje uprav, odboru, da je gradjevni odbor na
dne 20./I. 1898. obdržavao javnu jeftimbu: ličilačkih, bojadisarskihstaklarskih radnja na šumar, donau, te su prema uspjehu dražbe predane