DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 301 —


marski stručnjak Alfred Puton, koji preporuča, da se etat u
prebornoj šumi ustanovi tim, da se ili propiše broj izvadit se
imajućih stabala, ili da se propiše promjer, od kojega počamši
se imadu stabla sjedi


Još nješto dalje je išao Antun Ticliy, koji u svojoj razprav\
»Die Forsteinrichtung in Eigenregie» preporuča, da se
uvedu razredi debljine (Stiirkeklasse), t. j . da se svako stablo
uvrsti u odgovarajući razred, ne prema svojoj starosti, nego
prema svojoj debljini i da se u račun uvedu kružne ploštine.


On je medju prvimi, koji su uveli u račun kružne ploštine
stabala.


Tu ideju je dalje liepo razvio ravnatelj dobara Hufnagl
u svojim razpravama, otisnutim u »Oestereichische Vierteljahresschrieft
» od god. 1892. svezak IV. i od god. 1893. svezak
II. Te razprave prevedene su na hrvatski, te su otisnute
u Šum. listu od god. 1895.


Na žalost su otisnute sa veoma mnogo tiskarskih pogriešaka,
usljed česa je smisao čestokrat izkrivljen.


Tu je Hufnagl medju inim upozorio na vanredno važnu
okolnost, da je u normalnoj prebornoj sastoji ni
sbroj temeljnica pojedinih razreda debljine približno
— da posve jednak.


Tu istinu nam je za naše preborne šume u gorskom kotaru
Ijepo dokazao gosp. kr. drž. šumar Tvrdonj u svojoj razpravi
»Preborna šuma» (vidi »Šumarski list» od godine 1898
svezak 1.)


Na temelju tih pravila i daljnjih opažanja su spomenuta
gg. konstruirala pravila za ustanovljenje godišnjeg etata u prebornoj
šumi.


Hufnagl je u spomenutoj razpravi od god. 1892. sasvim
napustio obhodnju (Umtriebszeit), te je mjesto nje uveo obhodnjice
(Umlaufszeit). Obhodnjicu, t. j . vrieme, kroz koje hode da
S9 sječinom obadje cjelu šumu, uzeo je sa toliko godina, koliko
je godina potrebno, da jedno stablo toliko priraste u debljini,
da iz predzadnjeg razreda debljine dodje u zadnji, t. j . u
najdeblji.