DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 367 —


istom ustauovi i vlastniku zakouom propisano gospodarenje u takovim
šumama tekar izrekne.


Naredbom §§-a 6. i 7. šum. zakona imade se produktivnost šumar,
tlu osigurati, odnosno šuma sačuvati; ograničujući propisi tih §§-a jesu
lih u interesu samih tih šuma, o kojima se govori.


Oznaka pako pod >šuma stavljena pod zabranuc rabi se u §§. 19.
i 20. šum. zakona.


buma postaje istom onda >zabran)ena šuma«, kada je posebnom
odlukom izrečeno, da se stavlja pod zabranu, t. j . da se ista ustanovljenim
načinom gospodariti ima, kako bi se na taj način osobe, državno
ili privatno dobro zaštitilo proti urvinama, prolomu kamenja i briegova
i t, d.


Takova dakle, pravomoćnom odlukom postala >zabrana<, ima doduše
svrhu, da se uzdrži kao šumište, ali ne u svom vlastitu interesu, nego
za to, da šuma razue elementarne nepogode, koje ne leže u njoj, nego
imaju svoj izvor izvan nje i koje nepogode priete čovječanskom životu i
dobru, bud zaprieči, bud umanji.


Odatle dolazi, da vlastnik »pod zabranu stavljene šume* može
tražiti odštetu, dofiim vlastniku »zaštitne šume« takova odšteta ne pripada.


Zahvala.


Budući se obitelj iza pok. šumara Ćelije nalazi u velikoj biedi, to
sam se obratio molbom od 12. svibnja t. g. na pojedine p. n. g. šumarske
činovnike i drugove, da joj sa milodari u pomoć priteku i tako joj
biedu bar donekle ublaže.


U ovoj stradajućoj obitelji imala bi siroti udovi i majci četvero
djece podpora biti sin, koji je na 13. svibnja t. g. u 22. g. života preminuo
nakon 2 godiš, težkog bolovanja.


Nadarena obitelj, a naročito udova šumara Ćelije, zahvaljuje se svoj


p. n. g., koji joj bijedu bar donekle ublažiše, a naročito gg. Baueru u
Modrušu, Stubliću u Vališselu, Naniciniu u Djakovu, Szenthgyorgyiu u
Samoboru, Vlahoviću u Trnjanih, Bečku i Solariću u Garešnici, Fuksu
u Pitomači, kao i njihovom područuom osoblju, zatim osoblju kotar,
šumarije IV. imovne obćiae gjurgjevačke, osoblju gospodarstvenog ureda
u Petrinji, činovničtvu gospodarstvenog ureda u Vinkovcima, osoblju
kotar, šumarije imovne obćine ogulinske u Briaju, osoblju kotar, šumarije
imovne obćine gradiške u Oriovcu i g. Dojkovića u Požegi.
U Petrinji, 10. srpnja 1898.


Odličnim štovanjem


V. Benak.