DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 371 —


Od tih stabalah jest:
a) za cjepku 4.970-24 m^
1) za tvorivo 3.872-24 m».
c) švelera 9.712. komada.
d) gorivog drva 2.000. metričkih hvatih.


Izklična ciena ustanovljena je sa 88.312 for. 42 nč.
Dražba obavit će se, izljučiv ustmene ponude, samo primanjem pismenih
ponudah.


Pismene ponude propisno biljegovane, točnom oznakom dražbenog
predmeta, točno navedenom brojevi i slovi izraženom svotnom ponudom
proviđjene, primaju se gornjeg dana kod poglavarstva slob. i kr.
grada Križevci do 11´/a sati prije podne.


Nudioc imade uz ime, prezime, obitavalište i vlastoručni podpis u
ponudi naročito očitovati, da su mu dražbo-prodajni uvjeti poznati, da se
njima podvrgava, te da će takove ili sam, ili kroz svog punomoćnika
pod pisati.


Ponudi mora priležati 10% ponudjene svote u ime žaobine u gotovom
novcu, ili u tečaju stojećih couponih ili talonom obloženih državnih
papirih, koji se sa 5´´/Q izpod burzine vriednosti primaju.


Na omotu pismene ponude mora izrično ubilježeno stajati:


»Ponuda za kup stabala, koja se na dan 29. srpnja 1898. kod gradskog
poglavarstva u Križevcih obdržavane dražbe putem javne pismene ponude
prodavaju, koja se nalaze u šumi »Višakov jarak«, ter su vlastnost
gradske imovne obćine u Križevcih«.


Brzojavno ili naknadno stigavše ponude ne primaju se.
Poglavarstvo grada.
U Križevcih, 9. srpnja 1898.
Gradonačelnik: FerdO TukiĆ.


se šumarski pristav


sa 600 for. godišnje plaće, 16 prost, metara hrastovih drva za gorenje,
stanom, poslugom i sa mogućnosti uživanja sistemizirane mirovine, pod
uvjetom jednogodišnjeg provizornog službovanja, Absolveuti kojeg šumarskog
sveučilišta ili srednje šumarske škole, koji hrvatski i njemački
govore, te koji su mjerničkoj i računskoj struci posvema vješti, neka
pošalju svoje molbenice sa prepisom svjeđočba, koji se ne vraćaju, ako je
moguće i sa fotografijom, do 10 kolovoza t. g. na upravu šuma preuzvišene
gospodje Stefanije pl. Mailath u Doljnjem Miholjcu, Slavonija.


Uiedjuje JosipKozarac,kr.drž.nađšumaru Vinkoveih. TisakC. Albrechta(Jos.AVittasek)