DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 78     <-- 78 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana
Šumarski muzej u Zagrebu. Piše Zikmundovsky 397—300
Uređjenje prehorrdh šumah. Piše A. Kern 300—326
Hrast u visokoj šumi. Napisao prof. I. Partaš 326 — 331
Iglasto drveće i grmlje hrvatske flore. Piš Dragutin Hire (Nastavak) . 332 — 341
Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoušitniSke kompetencije


iz šuma krajiških imovnih ohćina. Napisao Dr. A. Goglia (Nastavak) 341—347
§. 22. naputka A. zukoua od 11. srpnja 1881. Piše Stankovečki . . 347—349
Ođnošaj činovnika imovnih obćina prema zemaljskim i državnim šu


marskim činovnicima. Piše V. Benak 349—453
Listak. Osobne viesti: Imenovanja 354


Družtven e viesti : Zapisnik sjednice upravljajudeg odbora hrv.slav.
šumar, družtva, držane dne 22. veljače 1898. — Zapisnik
sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar, družtva, držane
dne 30. tvavnja 1898 354—358


Zakoni i normativne naredbe. Načelna niešitba 359
Šum arsk oigospodar sko knjižtvo: Šumarsko-lovački leksikon. 359—361
Različit e viesti : Dalnja k spoznavanju pitanja o pravoužitničtvu.


— Osjeguranje blagajne proti provali. — Bosansko dioničko
družtvo za unovčenje drveta u Tesli(!u. — Dušik i šumska
vegetacija 361—366
Sitnice : Gubar (Ocneria dispar) u sjevernoj Americi. — Zaštitna
šuma i šuma stavljena pod zabranu (Sehutz- und Bannwald)
366—367


Zahvala 367
Oglas. Prodaja šumarskih knjiga uz sniženu cienu 368—370
Dražba hrastovih stabala . 370—371
Traži se šumar, pristav 371