DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Natječaj.


u području dalmatinske političke uprave imade se pokriti jedno
mjesto privremenog šumskog pomočnika sa nagradom godišnjih forinta
400, forinta 100 doplate aktivnosti i forinta 100 paušala za putovanje.


Natjecatelji na ovo mjesto moraju dokazati sposobnost za šumsifopaziteljno
i tehničko-pomodno službovanje u smislu ministarske naredbe
od 11. veljače 1889. (D. Z. L. Br. 23.), eventualno one od 16. siečnja
1850. (D. Z. L Br. 63.), nadalje tjelesnu sposobnost, neprikornost i
napokon poznavanje u pismu i govoru zemaljskih jezika, a po mogućnosti
i njemačkoga.


Na ovo mjesto biti će pripušten i natjecatelj, koji će moći dokazati,
da je u zemljam ugarske krune položio sa dobrim uspjehom niži
šumski izpit.


Ovo mjesto spada medju ona, koja su u smislu zakona od 19. travnja
1872. (D. Z. L. Br. 60.), dotično obznane ministarstva za zemaljsku
obranu od 19. srpnja 1879. (D. Z. L. Br. 100.) pridržana za izslužene
vojničke podčastnike.


Vlastoručno napisane raolbenice, obložene sa izvornim svjedočbama
ili sa ovjerovljenim prepisima istih, imadu biti dostavljene do 14. kolovoza
1898. i to od natjecatelja, koji se nalaze u državnoj ili u aktivnoj
vojničkoj službi, propisanim službovnim putem, dotično putem predpostavljenog
im zapovjedničtva (vojničke oblasti ili zavoda), a od onih
podčastnika, koji imadu pravo natjecati se, a ne nalaze se više u vojničkoj
svezi i od ostalih natjecatelja, koji nijesu u državnoj službi, neposredno
na ovo >Narajestništveno Predsjedništvo«.


U Zadru, dne 9. srpnja 1898.


Od predsjeduištra c. kr. dalmatinskog namjestni§tva.