DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 28     <-- 28 -->        PDF

- 398 —
Ciela diferencija medju mnienjem našim i gosp. Tvrdony-a
sastoji se ponajpače u tom, što on za uzor preborne šume
smatra šume kr. šumarije Fužinske, koje po našem mnienju na
tako povoljnom tlu stoje, gdje bi se dobrim uspjehom sa
oplodnom sječom umjestnije gospodariti moglo, dočim usuprot
mi imademo pred očima mnogo lošije sastojine modruško-riečke
i ličko-krbavske županije, gdje radi zaštite tla nije moguč ini
način sjeka, osim prebornog; to isto valja i za one bolje predjele,
gdje nam radi terainskih neprilika neunovčivost bukovine
za ogriev i palenje ugljena onemogućuje ini način sjeka.


Na dalje temelji g. Tvrdonv svoj zahtjev kružne ploštine
od 18 m^ na šumi, u kojoj se već kroz više decenija neredovitom
prebornom sječom sjeklo; da li će se pako i redovitom
prebornom sječom stojbinski razmjer isto tako uzčuvati, to će
nam tek budućnost dokazati; nu zahtjevati, da se po slici
šume, uzgojene na izvrstnom tlu, gospodari u daleko lošijih sastojinah,
mislim, da opravdano nije, zato se radje držimo sigurnog
putokaza pod istima prilikama uzrasle prašume.


Žalim, da g, Tvrdonv nije u posljednjoj razpravi objelodanio
skrižaljku mješovite šume, za koju zahtjeva 10 m^ kružne
plohe, da vidimo, imade li i tu IV. dobna razreda, odnosno
razreda debljine, kod kojih bismo želili i visinu obilježenu viditi,
jer razredba u debljini može i umjetno uzsliediti, pošto u
prebornoj šumi imade, tako rekuć, na svaki korak raznog prirasta
radi jačeg i slabijeg svjetla, dočim nas jednake visine na
istu starost dotičnog dobnog razreda upućuju.


Svakako držimo, da g. Tvrdony-u nije pošlo za rukom
oboriti našu tvrdnju, da je u absolutno prebornoj šumi t. j .
takvoj, gdje se radi zaštićenja tla ini način sjeka uporabiti ne
može, moguće uzgojiti samo tri dobna razreda, t. j . takvu šumu,
koja se za vrieme obhodnje tri puta uživati može, a takve su,
ogromnom većinom, šume modruško-riečke i ličko-krbavske
županije.


Gospodarstvena osnova ogulinske imovne obćine temelji
se, koliko nam je poznato, na trijuh obhodnjicah; prigodom