DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 399 —


lanjskog posjeta austrijskog šumarskog družtva (Reichsforstverein)
u šumama grčko-iztočne religiozne zaklade u Bukovini, preporučivali
su ugledni stručnjaci, a medju inimi i šumarski ravnatelj
Hufnagl, na temelju izkustva, stečenog u kranjskih kraških
predjelih, tri, najviše četiri obhođnjice, akoprem šume u Bukovini
stoje na puno boljem tlu, a preborni sjek rabi se samo
kao pripomoć u svrhu unovčenja prestare sastojine.


Gosp. Tvrdonj tvrdi, da se sa slikom prašume ne ćemo
nikada normalnom stanju približiti, dapače, da ćemo se od
istoga odalječivati, nu to po našem mnienju takodjer ne stoji;
danas doista nalazimo srednji dobni razred u kraških sastojinah
u slabom broju zastupan, nu tome je ponajpače kriv najstariji
naime 200—300 god. stari dobni razred ; pod pritiskom jako
razvijenih krošanja morao je srednji dobni razred zakržljaviti, te
postepeno i uginuti. Kad se bude u ovih šumah gospodarilo sa
120 god. obhodnjom, moći će se razvijati lakše svaki slednji
dobni razred, nego li do sada, te na taj način polako i prilična
potrajnost užitaka polučiti.


Dakako ne smije se, kako to g. Tvrdonv čini, zahtjevati,
da odmah poslie prve obhođnjice, t. j . 40 godina, bude šuma
normalna, ta imade šuma, u kojih se već čitavih 100 godina
točno po gospodarstvenih osnovah gospodari i još su te sume
daleko od normalnoga stanja, pa za prebornu šumu morati će
se svakako veća strpljivost tražiti.


Ako g. Tvrdonv može nakon 20 godina na istoj površini
isti prihod naći, to je doista u iznimno sretnom položaju, a
nije to zasluga njegova kao taksatora, već bujne naravi, koja
je za to skrbila i kako već rekoh, to je šuma, uzgojena neredovitom
prebornom sječom, na tlu prikladnom za uzgoj šume
oplodnom sječom; njegov primjer jest iznimk a u njegovoj
šumi!


Gosp. Tvrdonv navadja u svojoj posljednjoj razpravi, da
prestara stabla izvan etata propisuje, nu to može biti i podpuno
opravdano u šumariji fužinskoj, gdje samo neznatan broj tih
stabala imade, nu to ne bi bilo moguće u inih kraških pre