DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 400 —


djelih, gdje stara stabla preko polovine drvne gromade sačinjavaju;
pa ipak se je baš radi toga, što se lili ta prestara stabla
vade, to gospodarstvo n prvoj razpravi neosnovano odsudilo.


Da nije knižna ploha u neposrednom savezu sa drvnom
gromadom, za to je gosp. Tvrdonj ostao dužan dokaz pružiti,
koliko upliva sklop i smjesa na drvnu množinu, isto toliko
upliva i na kružnu ploštinu, jer su visine jednog te istog
dobnog razreda prilično jednake i radi toga odlučuje o drvnoj
gromadi lih kružna ploha, tako da je jedno te isto, označimo
li kružnu ploštinu ili drvnu gromadu, samo što će biti praktičnom
šumaru uviek jednostavnije očno procienjivati drvnu
gromadu, nego li kružnu ploštinu.


Ustanovljenje sklopa temelji se posve opravdano na drvnoj
gromadi, nu ako za to g. Tvrdonj, mjesto drvne gromade, kružnu
ploštinu upotrebljuje, tada je to ipak jedno te isto.


P.
Po meni preporučena formula -^T~ za ustanovljenje povr´
3


šine godišnje sječine temelji se na najstarijoj formuli za usta......
P-.
novljenje godišnje sječine —-, t.j. površina, razdieljena sa dobom
obhodnje, pa pošto kod preborne sječe preporučujemo tri obhodnjice,
to mora drvosjek biti tri puta tako velik, kao kod
čiste sječe; da bi kod toga šum. gospodarstvo moglo postradati,
0 tom, mislim, ne može ni govora biti.
Vrlo znatan, rekao bih, dapače ju-etežniji broj šumara želi,
da uredjenje šuma bude što jasnije i jednostavnije ; koliko puti
imali smo priliku od šumarskih kapaciteta čuti, meni je najmilija
uredba šume po površini i sječina, ustanovljenih po for


.Pmuli
—, a u koliko više je takva jasnost i jednostavnost potrebna
u prebornoj šumi, gdje još prilično u tmini tapkamo!


U našem članku niesmo preporučivali, da se uredjenje
šuma preduzme na temelju izklupiranja sastojina; od takvog
troška bismo uviek zazirali, jer ne polažemo preveliku vriednost
u takovo potanko uredjenje šuma, pošto smo imali vrlo često jiri