DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 401 —


liku n\dditi, da se radi tržnih, terainskih i gospodarstvenih
odnošaja ustanove gospodarstvenih osnova mienjati moraju, ponajpače
pako n prebornoj šumi, gdje svaki taksator Kh po svom
individuahiom shvaćanju bolje ili lošije radi; za to je dovoljuo,
da se zadovoljimo sa pokusnimi plohami te za polučenje prilično
jednakog etata shodnom razdiobom usječne poredke.


Sliku prašume imao je g. Tvrdonj priliku vidjeti g. 1890.
prigodom taksacionalne revizije u okružjih 5, 6, 7 i 8. sjekoreda
I. kr. šumarije begovorazdoljske i u okružju 1, 2 i 3 sjekoreda
VI. kr. šumarije ogulinske, gdje osim vrlo neznatne
množine za krovnu dasku ukradenih stabala, nikakvo drvlje
bilo nije sječeno.


Zašto žele njemački šumari u svojim sumama opet prebornom
sječom gospodariti, kada im prašuma ne bi bila idealom
šum. gospodarstva?


Jela i bukva doista podnašaju u znatnoj mjeri sjenu, nu
da bi kod priličnog sklopa mogla uspjevati 4-dobna razreda
pod najstarijim, jeste nevjerojatno ; ako su pako dobni razredi
u hrpama na cieloj površini nejednako razdieljeni, naime da na
jednom mjestu jedan ili dva dobna razreda podpuno manjkaju,
tada to nije slika preborne šume.


Čini se, da je g. Tvrdonj navedenu skrižaljku (strana 8.
«Sum. lista) iz takve šume crpio, jer, kako već bijaše spomenuto,
u toj šumi se već kroz više decenija ne redovitom prebornom
sječom sjeklo, te su se uslied toga mogle na toj površini
razne hrpe sa raznimi dobnimi razredi uzgojiti.


Na preporuku g. Tvrdony-a «samo malo više pažnje i
prestati će ono rušenje na sve strane» moram mu odvratiti, da
ne stoje svuda na razpolaganje šumski radnici par exellence^
kako no su oni u gorskom kotaru; kod kr. šumarije ogulinske
nije bilo niti jednog stalnog radničkog družtva, koje bi se sa
šumskim radom bavilo; tu je bilo tek takovih radnika, koji su
ljetom svoja polja obradjivali, na željeznici i na Rieci razne
težačke poslove obavljati, ter došli i izradili 50—100 stabala
na trupce i otišli u nepovrat; tima ne bi bilo ni najmanje