DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 402 —


stalo, kada bi bili izključeni od šumskog posla, a zabranjivati


a priori šumski rad, na to ne daje povlast ni kupoprodajni


ugovor, ni ustanove šumskog zakona.


U kupoprodajnom ugovoru, koji je kr. šumarija ogulinska
sklopila, nalazi se ustanova, da imade drvotržac za svako, prigodom
obaranja doznačenih stabala porušeno stablo platiti dvostruku
šiUTisku pristojbu, u inom opet penalnu globu od 60 nč.
za svako porušeno stablo, pa ipak je unatoč tima osjetljivima
globama bilo porušenih stabala, jer krošnjasta stabla ne mogu
se bez štete oboriti; a valja i to uzeti u obzir, da nijedan trgovac
ne će za izradbu ogrievnih drva ili trupaca uzeti vješte,
ali i skupe radnike gorskoga kotara.


Da se može kod osnovanja prosjeke drvlje bez kvara obarati,
to rado vjerujemo, jer pravac prosjeke je ujedno i pravac,
kamo se drvlje obarati imade.


Da g. Tvrdonj nalaže, da se stabla medju najgušći naraštaj
ruše, tome ne vjerujemo, jer on preveć svoju šumu ljubi,
a da bi na ovaj načino htio do novog naraštaja doći.


Što g. Tvrdonv o okularnoj procjeni spominje, toga u
našem prvom članku nije bilo i nije od potrebe u ovom predmetu
polemiku voditi, jer nijedan razuman šumar očnu procjenu
odobravati ne će. J. Z.


Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke
kompetencije iz šuma krajiških imovnih
obćina.


, Pod gornjim naslovom napisao je g. dr. Goglia u «Šum.
listu» za srpanj o. g. razpravu o dva zamašna pitanja.


S razloga, što sam se uvjerio, da zaključci g. pisca nisu
u skladu sa odnosnim! zakonskimi ustanovami, a i s toga, što
bih rado ujDotriebio priliku, ne bi li se uveo običaj, da se i
nadalje što više mara posveti u «Sura. listu» važnim pitanjima,
kao što su ona gornjeg naslova, naumio sam u sliedećem
obazrijeti se na pomenutu razpravu g. dr. Gcglie.