DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 408 —


i zanimanja šumarskih kandidata, koji se podrrći imadu držarnom


izpitu za samostalno Todjenje šumskog gospodarenja za Trieme


praktičnog bieniuma, upravljena na sve županijske oblasti i


vladine povjerenike odnosno zamjenike vladinih povjerenika


imovnih obćinah bivše hrv.-slav. vojne krajine.


Prigodom obdržavanja državnog izpita za samostalno vodjenje
šumskog gospodarenja opaženo je, da dosele običajni način propisane
dvogodišnje prakse šumarskih kandidata u većim slučajevima ne odgovara
onim zahtjevima, koji se stavljaju na onoga, koji bi imao tečajem
ove prakse steci takovo praktično znanje i izkustvo, koje je potrebno,
da može u buduće samostalno šumsko gospodarenje voditi.


Velika većina kandidatah, koji nakon dvo- ili više godišnje prakse
pristupaju rečenom državnomu izpitu, nije bila upotrebljivana u raznim
granam šumarske prakse, pak im je bila praksa vrlo manjkava, dapače
bilo je i takovih kandidata, koji su sve vrieme svoje šumarske prakse
sproveli u uredu, obavljajuć često skroz mehaničke poslove, a da šume
i šumskih radnjah pravo ni vidili nisu; radi česa mnogi od ovakovih
kandidatah više puta uz najbolju volju kadri bili nisu spomenuti izpit
s uspjehom položiti.


Mnogi predpostavljeni ovakovih šumarskih kandidata, kao da si
nisu pravo svjestni bili one zadaće, koja im je povjerena pridjelbom
takovog kandidata, pa ga niti u tom smislu upotrebljavali nisu, jer su
držali, da ga mogu kao čitavu silu rabiti, a pri tom s vida pustili, da
je vrieme praktičnog bieniuma donjekle samo produljenje same obuke i
tek nakon te dobe, da se može kao čitava sila smatrati.


Povodom tim kao što i s razloga toga, da se u interesu boljeg
razvitka domaćega šumarstva uzgoje valjani šumski upravitelji, koji su
doista već prije za vrieme praktične vježbe sve radnje provadjali, koje
u njihov budući službeni djelokrug spadaju, obnašla je kr. zemaljska
vlada, odjel za unutarnje poslove sliedeću odredbu izdati, kako se šumski
kandidati za vrieme njihovog propisanog praktičnog bieniuma u buduće
upotrebljavati imadu.


Kada koji šumski kandidat, nakon svršenih naukah u praksu stupi
bud u šumarsko tehničkoj službi političke uprave, bud u službi imovnih
obćinah bivše hrv.-slav. vojne krajine, imat će se njegovo službovanje
tako udesiti, da se svestrano upoznati može sa unutarnjom i vanjskom
službom, t. j . sa administrativnim! blagajničkimi i šumsko tehničkimi
poslovi na taj način, da se dodjeli na službovanje u razne krajeve
dotičnog područja, gdje će moći dovoljne pobude naći, da kraj različitih
prilikah gospodarenja u praksi mu zadane zadatke sravnjiva sa postojećim!
zakonskimi propisi naputci i naredbami.