DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 409 —


Tom sgodom biti će osobita dužnost onoga šumarskog činovnika,


s kojim dobični šumarski kandidat u neposrednom službenom saobraćaju


stoji, da ga marljivo upućuje i podučava te da mu zadaje razne zadaće


na riešenje, tumačeći mu svrhu tih zadatakah u pojedinih slučajevih


demonstrativnim načinom i obzirom na odnosne u taj predmet zasjeca


juće zasade šumarske nauke i načela zakonskih propisa, naputaka


naredaba.


Imenito valja nastojati, da svaki kandidat sve poslove, koji proizlaze
iz pojedinih znanstvenih granah uzgoja, čuvanja, uredjenja, izmjere,
uporabe (´unovčenja^ šumah i dendrometrije, izmjenično po njekom
sustavu praktično proučava i provadja za dotične vladajuće mjestue
gospodarstvene prilike i stanje šumah svoga područja i da si tom sgodom
prisvoji valjanu okretnost u svih strukovnih radnjah i u šumskom
gospodarenju.


Da se pako u tom pogledu željena svrha poluči, imadu se županijski
šumarski nadzornici odnosno upravitelji gospodarstvenih ureda
imovnih obćinah svjestno pobrinuti za valjani tečaj i raspored prakse
svakoga kandidata u obće, a napose imadu svakom prilikom nad tim
bditi, da li i kako se šumarski kandidat kod raznih šumarskih poslova
upotrebljava i u praksi pripravlja, te pri tom izpitati, da li pokazuje
dovoljne revnosti, marljivosti, uztrajnosti, zatim, da li se opaža napredak
i kakov, napokon kakovu obdarenost, sposobnost, socialno ponašanje i t. d.
imade, te prema pronalazu kod pregledavanja dotičnog dnevnika, kojega
šumarski kandidat voditi mora, u taj dnevnik od vremena do vremena
svoje opazke pismeno staviti odnosno potrebite odredbe i predloge učiniti.


U koliko bi pako sada obstojeće uredjenje službovanja možebiti
spriečavalo, da se tečaj i razpored prakse šumarskih kandidatah u gornjem
smislu s uspjehom udesiti mogao nebi, valja na temelju obrazloženog
predloga nadležnim putem i shodnim načinom izhoditi u tu svrhu
nuždnu dozvolu.


U Zagrebu, dne 9. kolovoza 1898.


Za bana: KrajCSOVics v. r.


Sa drvarskog tržišta.


Sadanji položaj trgovine sa bačvarskom robom. U stanju
tržišta sa bačvarskom robom donaša »Continentale Holzzeitung* sliedeći
dopis:


Proljetos a i cieloga ljeta nadali smo se, da će se slaba trgovina
usljed španjolsko-amerikanskoga rata oživiti. Nu ta se je nada izjalovila.