DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 374 —


Proizvodnja bukorih podvlaka.


Sve do nedavna smatrali su mnogi šumoposjednici svoju
bukovu šumu kao bezkoristan kapital, te su pripisivali pukom
slučaju, ako su ju makar i uz bezcienu unovčiti mogli.


Jedino bliže gradova i većih mjestak ležeće bukove šume
imale su donekle vriednosli, jer su izcrpljivane na ogrievna
drva, dočim su sve udaljenije i nepristupnije bukove sastojine
stajale bez svake koristi. Sve to osjetljivije nestajanje hrastovili
šuma, koje su davale i daju još i dan danas glavnu količinu
gradjevnog drva, te visoke, svedjer rastuće ciene, hrastovine dale
su povoda željezničkim upravama, koje godišnje ogromnu množinu
drveta za podvlake trebaju, da razmišljaju, ne bi li se hrastovina
kojom drugom vrsti drveta nadomjestiti mogla.


U tom pravcu u Njemačkoj i Magjarskoj zadnjih 10 godina
sa bukovinom pravljeni pokusi izkazuju već sada tako
povoljan uspjeh, da o tome više nema sumnje, da je impregnirana
bukovina kadra nadomjestiti hrastovinu.


Od ostalog drveća, odlikuje se bukovina za impregniranje
time, što u unutarnjem dielu, daklem starijem drvetu imade
30—35"/o raztopivih sastavina, u mladjem drvetu (bijeli) dapače
oko 40—SS^/o.


Ako se te sastavine kuhanjem i evakuiranjem iz bukovine
odstrane, te mjesto istih sa antiseptičnom tekućinom napoji,
razumljivo je, da će takovo drvo truloći dulje vremena
odoljevati, nego li ono, koje je manje od onih sastavina izgubilo,
te usljed toga i manje antiseptične tekućine u se primilo.


Sa katranovim uljem napojeno bukovo drvo može u najnepovoljnijim
odnošajima, kao što su željezničke podvlake u
vlažnijem tlu, trajati do 20 godina, dočim hrastove podvlake
jedva oko 18 godina.


Ti uspjesi sa bukovinom niesu mogli ostati bez posljedica,
te već danas vidimo, osim starijih tvornica, koje su bukovinu
izradjivale na pokućstvo i drugih novijih tvornica, koje se bave
sa rezanjem, impregniranjem te bojadisanjem bukovine.