DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 410 —


jer unatoč ratu, dovezeno je iz Amerike n Njemačku puno drvne robe,
a kako se sa Rajne javlja, uglavljene su pod zadnje vrieme znatne prodaje
sa amerikanskima producentima, usljed česa su još prvo toga uglavljene
pogodbe sa slavonskima producentima odkazane.


Ne preostaje dakle ništa drugoga, nego da se ciena ugarskoslavonskomu
drvetu obali, ako se u obće namjerava sa Amerikom konkurirati.
Početak moraju dakako sami producenti učiniti, i to time, ako
ne budu kupovali preveć skupu šumu, te na taj naoiu ne produciraju
onoliku množinu bačvarske robe kao prošle zime. Ove se je godine u
ostalom sjatilo toliko neprilika, da se za sitniju gradju nije ni pitalo.
Čemu dakle da producenti kupuju skupu šumu, dok ciena bačvarskoj
robi ide natrag? Ostane li ove jeseni veći dio sječiua neprodan, onda
ugarsko-hrvatske šumarske uprave biti će prisiljene, da šumsku pristojbu
snize.


Opazka uredničtva. Značajno je, da je ovaj članak izašao
kaš u oči jesenskih prodaja, iz česa bi se dalo zaključiti, da je to možda
puki manevar: odgovara li pako istini, tada potvrdjuje naše nazore o
visokoj pristojbi, kao i onu našu tvrdnju, da je baš pi´evisoka pristojba
kriva, da su mnogi drvotržci pošli u Ameriku, što sigurno ne bi učinili,
kada bi mogli s našom pristojbom na kraj izači. Stoga uzroka očekujemo
sa velikom znatiželjnošća resultat ovogodišnjih hrastovih prodaja.


UTOZ dužice u Franeezku. Austro-Ugarska komora u Parizu
piše u svom godišnjem izvještaju za god. 1897. sliedeće :
Ove je godine mnogo manje dužica iz Austro-Ugarske uvezeno,
dočim uvoz iz ostalih zemalja biva veći, kako to sliedeće brojke dokazuju :


Uvoz hrastovih dužica:
Iz: 1897: 1896: 1895:
Austro-Ugarske . . . 77,824.100 102,240.471 77,354.792
Sjeverne Amerike . . 25,479.200 17,818.768 19,347.743
Belgije ..... . 439.300 265.790 220.048
Ostalih zemalja . . . 18.390,700 14,488 802 17,856.159
UkupncTr r 122,133.300 IŠ4,813.802 114,779 678


Manjak dakle \i godini 1897. uvežeuih dužica iznaša napram uvozu
od god. 189l3. za Austro-Ugarsku 24,400.000 klgr., dočim Sjeverna Amerika
izkazuje višak od 7,,600.000 klgr , a ostale zemlje — skupa sa
Rusijom 3,900.000 klgr.


U najnovije doba uvažaju se hrastove dužice iz Kavkaza; te su
puno bolje od onih iz sjeverne Rusije, te se čini, da će početi konkurirati
robi iz Austro-Ugarske, a ta će konkurencija poglavito ovisiti o
lakšem ili težem dovozu iz Kavkaza preko Crnoga mora. U ovaj čas
poskupio je taj dovoz radi španjolsko-amerikanskoga rata.


Iz Cont. Holzzeitung.