DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 376 —


c) pođlvake za vicinalne željeznice sa 2-20 m. duljine,
0*20 m. dolnje, a 0-14 m. debljine; napokon
d) Goliat-podvlake sa 2-70 m. duljine i sa ostalima dimenzijama,
kao pod a).


Kako iz navedenog proizlazi, iziskuje izradba raznovrstnih
podvlaka ne samo vrlo vješte radnike, nego još vještijeg nadziratelja,
koji će već na prvi pogled debla prosuditi moći,
koliko će koji trupae i.kakove vrsti podvlaka dati moći.


Ne manje važna je za vrstnoću i dugotrajnost bukovih
podvlaka doba godine, kada se iste izradjuju.


Poznato je, da su za takove radnje najbolji mjeseci prosinac,
siečanj i veljača. Posto pako šumske radnje ne odviše
samo od želje drvotržca, nego i od toga, da li i koliko imade,
razpoloživih radnih sila, te od množine robe, koja se izraditi imade,
prinužden je isti u jesen radnjom ranije započeti, te istom u
kasno proljeće prestati.


Po izkustvu, stečenom kod izradbe bukovih podvlaka,
predpostavljam ma bilo i kasnu proljetnu radnju ranoj jesenskoj
radnji; barem u Slavoniji ne bi se bukova stabla prije početka
mjeseca prosinca smjela obarati. Dapače bilo je slučajeva,
gdje su se takove podvlake, izradjene početkom mjeseca prosinca,
kod toplog vremena počele kvariti.


Vlažni, a ipak dosta topli, jesenski dani pružaju glavne
uvjete, pod kojima se sokovi drveta, naročito bjelančevina počimlje
raztvarati, a to raztvaranje kod bukovog drveta tako
brzo napreduje, da je drvo već u roku od 10 do 14 dana
tako zadušno (stockig), da je za dalnju uporabu za podvlake
nesposobno. Na čelu podvlaka, izradjenih od takovog drveta,
pokažu se svjetlo-žute piknje, koje posije sve to tamnije postaju.
Na prvi pogled takovog drveta može se po boji zaključiti, u
kojem se stepenu zadušljivosti, odnosno truhloće drvo nalazi.


U proljeću izradjene podvlake naglim izparivanjem istina
izpucaju, ako se ne pokvare, jer sokovima za pretvaranje i truloću
manjka potrebita vlaga. Za drvotržca je pako uvjek bolje, da imade
1 do 27 0 više izpucanih, nego ciele partije pokvarenih podvlaka. U