DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 377 —


svrhu i´acijonalne izradbe bukovih sastojina na željezničke podvlake,
potrebito je nadalje inteligentnije nadzorno osoblje, kojemu
mora biti poznat ne samo način izradbe podvlaka iz bukovog
drveta, nego i bolesti bukovine, kako bi kod svakoga stabla
ili trupca pogledom na debljinu kao i opažane bolesti prosuditi
moglo, koliko i kakovih podvlaka će radnik iz istog izraditi
morati. Samo u potonjem slučaju može se računati na
racijonalno izcrpljenje šuma. Radnik teži, kako je samo po
sebi razumljivo, za dobrom nadnicom, te izbjegava svakoj težoj
radnji. Tako ee on n. pr iz trupca, iz kojega bi se mogle
izvaditi 3 podvlake, napraviti samo 2 podvlake, jer mu je
posebno tesanje i rezanje treće podvlake razmjerno sa puno
više vremena skopčano, nego kod dvije podvlake i t. d.


Bolesti i pogrieške bukovog drveta, na koje se
kod izradbe podvlaka obzir uzeti ima, jesu:


1. crvena trulež,
2. biela trulež,
3. zadušljivost (Stockung),
4. prestaro drvo,
5. obrasli ogranci,
6. okružljivost (Kernschale).
1. Crvena trulež, koja ima svoj začetak u ozledama žilja
ili ogranaka, razprostranjuje se od žilja prama vršiki ili, ako
je ozleda u ogranku, od vršike prama dolje ; nalazi se u unutrašnjem
starijem drvetu (Kernholz), te se širinom razprostranjuje
od srca prama bjeli. Ta bolest nalazi se u starijih sastojinah,
osobito takovih, koje su odrasle na vapnenom tlu, te se
razlikuje od ostalog staroga, inače zdravoga drveta tamno crvenom
bojom, koju godišnji prirastci ne ograničuju, te koja
se preko istih nepravilno razprostranjuje, kako se to može
vidjeti iz slike 8.
Takovo drvo jest u prvom stepenu bolesti tamno crveno,
posije tamno, te na. posljedku trulo. Prepiljeno drvo, kod kojega
se je vlakno već počelo raztvarati, izgleda šupljikasto, jer
je takovo vlakno već izgubilo svoju prvašnju čvrstoću, te se