DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 379 —


ved takova, da se je i vlakno počelo raztvarati, te svoju prvobitnu
čvrstoću izgubilo, nije više za podvlake uporabivo.


Prerezano izgleda takovo drvo kao i kod truloće, šupljikasto.


5. Obrasli ogranci. Ako su obrasli ogranci zdravi,
te ako se nalaze na mjestu, gdje ne dolazi sinja, mogu se
podvlake upotriebiti; u protivnom pako slučaju ili, ako je
obrasli ogranak u sredini podvlake, te ide skroz kroz istu, ne
mogu se upotriebiti. Drvo oko kvrga imade se na svake ruke
dobro pregledati, jer je obično sa dolnje strane do starijeg
drveta trulo.
Čim se takova pogrieška opazi, treba dalnju izradbu toga
diela stabla obustaviti.


6. O k r u ž 1 j i v 0 s t je takova pogrieška, radi koje se podvlake
skartiraju, pošto se kod impregniranja taj dio drveta
sasvim odciepi i odpade.
Iz navedenog već slieđi, da radnik, čim stablo obori, u
prvom redu prosuditi mora, da li će isto rezati ili ciepati.
Glavno načelo jest rezanje, jer se kod takove radnje drvo štedi.
Ciepanje dozvoljava se samo u onim slučajevima, gdje je vee
nastupila crvena trulež, te se kod debljih stabala iz okrajaka
podvlake izraditi mogu.


Zdrava debla ili pojedini trupci, kako se iz slika pod 1. ,2., 3.,


4. i t. d. uviditi može, otešu se tako, da bjel sačinjava uvjek
gornji dio podvlake, na koji dolazi sinja, dočim je starije drvo
s dolnje strane.
Iz priloženih slika proizlazi, da već kod debljine od 30 cmt.
možemo izraditi jednu podvlaku, kod debljine od 35 cmt.
dvije podvlake i t. d. Odpadci u takovim slučajevima mogu
iznašati 35—40"/o.


Ona stabla, koja se moraju ciepati, izrežu se na duljinu
podvlaka, te se trupci najprvo prepolove, a nakon toga na
dvojake ili pojedine podvlake izciepaju i otešu. U tom
slučaju iznašaju odpadci i do 50%. Iz ciepanih komada iztesavaju
se podvlake tako, da se unutrašnji truloćom obuzeti
dio oteše, dočim se sva bielina do kore ostavi. U obće, glavno