DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 445 —


Pitanje IV. Pravoužitnik A., koji je proveden u katastru
sa kompetencijom od \ selišta, podjelio se je sa svojom granom B.


Temeljna grana A. izerpila je prije provedenja diobe svoju
gradjevnu kompetenciju djelomice ili posvema. Nova nastavša
grana B. mora si sagraditi novu kuću, te traži kompetenciju
gradjevnog drva.


Kako će se u tom slučaju postupati? G. dr. Goglia dolazi
u odgovoru na to pitanje do zaključka, da u slučaju posvemašnjeg
izcrpljenja gradjevne kompetencije granu B. pripada
pravo, da dobije za novo podignuće sgrade sve gradjevno drvo,
odpadajuće na polovicu jedne polovine (?) selišta, eventualno
(?) uz uplatu snižene pristojbe.


U slučaju pako, da kompetencija nije posve izcrpljena,
pripada po mnienju g. dr. Goglie B-u dio preteka, ili ako ovaj
ne dotiče, pripada B-u toliko gi´adje, da ova sa onom, jur
dobivenom prigodom diobe, odgovara kompetenciji, na koju je
grana B. ovlaštena.


Tim vrlo liberalnim zaključkom g. dr. Goglie nikako se
ne mogu sporazumiti.


Diobom stanovitog prava djelbenici mogu dobiti tek djelove
tog prava, a nipošto nješto, što u prvobitnom pravu nije bilo
sadržano.


To je, držim, jedino stanovište, koje se u nazočnom slučaju
sa pravnog stanovišta zauzeti može.
Razdijele li grane A. i B. pravo prvobitne zadruge A.,
to ih jedno može pripasti samo prvobitno pravo A-ovo.
Prije razdiobe participirali su A. i B. jednoliko na tom
pravu. Preostali dio prava bilo im je razmjei´uo podjeliti.


Prema tomu, u nazočnom slučaju može granu B. pripasti
samo polovina prigodom diobe pronadjene pripadnosti na gra,dju.
Da se prigodom razdiobe posjeda mogu dogoditi nepravilnosti,
tako da B. bude prikraćen, dozvoljavam. Ali to su protupravni
odnošaji, koji se kod pravne razprave ne smiju u obzir uzeti.


Kako je g. dr. Goglia došao do zaključka, da imovna
obćina može tražiti (u svakom slučaju) uplatu snižene pristojbe