DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 446 —
od B-a ako mu, nakon diobe usljedivše — pošto je izcrpljena
kompetencija, dopita pravo na gradjevno drvo za podignuće
sgrade, ne mogu shvatiti.


Prizna li se B-u pravo na to gradjevno drvo, onda mu
se takovo mora dati samo pod uvjetima, pod kojima ga svi
drugi dobivaju, jer je on u tom slučaju pi´avoužitnik kao svak
drugi. H.


§. 22. naputka A. zakona od li. srpnja 1881


Pod tim naslovom upustio se je g. Stankovečki u «Šum.
listu» za kolovoz, i rujan OA^e godine u razglabanje zakonskih
ustanova u duhu, koga podnipošto odobriti ne mogu.


Na temelju netočnog tumačenja naišao je on na prividno
protuslovne ustanove vrlo važnog diela naputka A.


Iz prve al. naslovom iztaknutog paragrafa dolazi g. Stankovečki
do zaključka, da svaki pravoužitnik mor a upotriebiti
svoju kompetenciju spmo za sebe, pa makar mu ona i
ne bila potrebna.


G. kolega dobro zna, da naše zakonske ustanove, koje
govore 0 pripadnosti pravoužitnik a, izrično iziskuju, da se pravoužitnikom
dade, u koliko je to u obće moguće, u naravi samo
ono, što im je za vlastitu kućnu potrebu neobhodno nuždno.
Ka toj obćenitoj ustanovi bazira se očevidno i 1. al. §. 22.,
kad kaže: Pravoužitnikom nije dozvoljeno za kućnu porabu
bezplatno ili uz smanjenu šumsku pristojbu dobiveno drvo za
gradju ili ogriev prodati ili za druge vriednostne predmete zamjeniti,
ili darovati. Ako je pravoužitnik pod timi uvjeti dobio
samo ono, što mu je za kućnu porabu neobhodno nuždno (
što zakon uvjek predpostavljati mora), ne može biti govora o
0 tomu, da mor a upotriebiti ono, što mu nije potrebno, jer
ono, što mu nije potrebno (za kućnu porabu), nije mogao (ili
bolje rekuć smio) u obće dobiti.


Isto tako, kao što ne stoji ni tvrdnja o prisilnom primanju
nepotrebnoga, ne stoji ni tvrdnja g. kolege, da §§. 22. i 25.
0 3 u očitoj oprječi.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 447 —


U §. 25. je govora o prištednji dohodaka drva šumskih
dijelova, odredjeni h za udovoljenje pravoužitničkih pripadaka.
Valja tu točno razlikovati za podmirbu odredjenih i za podmirbu
zaista izdanih drva.


Kada se pravoužitnikom doznačuju prema intenciji zakona
samo drva, koja sii´ im neobhodno nuždna za kudnu porabu,
ne može biti ni govora o kakovoj prištednji na zaista izdanima
drvima. Nn kako se pripadnost pravoužitnika prema prihodu
šuma unapried ustanovljuje, mogu lahko nastati prištednje
usljed razlike medju predvidnom i faktičnom potrebom. A tu
prištednju samo mogao je imati pred očima zakonodavac stvarajue
ustanovu §. 25.


Treća ali. §. 22. ovlašćuje kontrolne organe, da mogu
odnosni šumski proizvod prestupitelju, ako je na čin u zatečen,
oduzeti i prodati. Tu ja ne vidim manjkavosti, koju vidi g.
Stankovečki, jer ne vidim, da ta ustanova čini kakovu razliku
izmedju kupca i prodavaoca, već govori o prestupitelju, a to
je u nazočnom slučaju i kupac i prodavaoc. Prema gornjem
tumačenju odpada i prigovor o oprjeci medju četvrtom al.
§. 22. i 25.


U hrvatskom tekstu zakona doduše govora je o šumskoj
šteti, nu iz njemačkog teksta razabiremo, da to ima biti šumska
odšteta (pristojba Waldtaxbetrag), te da se tu radi samo o
lapsusu ili prevodnom ili tiskovnom.


Konačnom upitu g. kolege, tko ima odluku izreći, odgo


vara sama ustanova zadnje al. §. 22.


Timi redci htio sam udovoljeti želji vrlo poštovanog kolege,
izraženoj pri zaključku uvodno pomenutog razlaganja i naglašujem,
da je ustanova §. 22. velika blagodat za imovne obćine
i članove im, jer se njom baš hoće da ukloni neracijoualan
postupak. Dobro bo znamo, da se vrlo lahko dogadja, da bi
pravoužitnik gdje kad rado prodao i ono, što mu je neobhodno
nuždno za podmirbu kućnu, što mora da je štetno po nj, a i
štetno po cielu imovnu obćinu, jer mu ona, naročito kod gradje