DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 34     <-- 34 -->        PDF

_ 448 —


mora taj manjak nadoknaditi. Po mom mnienju, jedina je i
zamašna pogrieška ustanove §. 22., što se ona proteže tek na
drvo, dočim ostale šumske proizvode ne tangira.


Ovogodišnja prodaja hrastovih šuma.


Ove godine uspjela je prodaja hrastovih šuma vanredno


dobro, i to ne samo što se tiče množine na prodaju iznešenih


stabala, nego i obzirom na povoljne ciene, koje su polučene.


Sa prodajom započela je turopoljska plemenita občina,
koja je prodala tvrdki Societe d´ Importation de Chene 37.881
hrast za 1,162.185 for.; zatim je sliedila investicijonalna zaklada
sa 700 jutara hrastovih šuma iz bivšega brodskoga i petrovaradinskoga
kraja sa 17.381 hrastovih, 555 jasenovih, 2273
briestovih, te 3462 grabovih stabala, procienjenih na 17.721 m^
piljene i 53.622 m^ ciepke hrastove gradje, te 11.492 m^
ogrievnog drveta u ukupnoj novčanoj procieni od 1,082.735 for.


Od gornje količine prodano je 14.595 hrastova sa 14.685 ni*
piljene te 43.969 m^ ciepke gradje, procienjeno na 893.821 for.,
za svotu od 1,025.580 for. ili za 14-7´´/o preko prociene.


Državno šumarstvo, odnosno kr. nadšiimarski ured Vinkovce,
iznielo je 14 hrastovih sječina sa 866 jutara sa 27.926
hrastova, 2022 jasenova, 1159 briestova i 1009 grabova, sveukupno
procienjeno na 89.791 m^ hrastovog tehničkog, te
9457 m"^ ogrievnog (bielog) drveta uz procienu od 1,203.386 for.


Od te količine prodano je 20.301 hrastova sa 69.629 m*
tehničkog drveta, procienjeno na 942.947 for. za svotu od


987.160 for. ili za 4-7°/o preko prociene.
Brodska imovna občina izniela je 25 sječina sa 11.851
hrastovih stabala, procienjenih na 48.181 m"^ tehničkog drveta
sa novčanom procienom od 667.442 for. Prodala je pako 18 sječina,
ili 7109 hrastova sa 29.708 m* tehničke drvne gromade
u procieni od 416.103 for. za 483.793 for. ili 167o preko
prociene.