DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 449 —


Mitrovačka imovna obćina izniela je na dražbu 6085 hrastova,
229 jasenova, 218 briestova i 308 grabova, procienjenih
na 22.543 m^ tehničke i 38.258 m^ ogrievne drvne gromade,
u novčanoj procieni od 200.715 for., nu prodala je samo za


92.330 for., pri čemu je polučila višak od 6°/o preko prociene.
Ostale imovine izniele su na prodaju za kakovih 180.000 for.
hrastove šume; valpovačka gospoštija za 88.000 for.; požežka
županija 15.422 hrasta sa procienom od 323.029 for. Na
ostale šumovlastnike (gradove, kaptol i t. d.) možemo računati
oko 200.000 for., tako da je u Hrvatskoj i Slavoniji ove godine
izneseno na prodaju za kojih 5,100.000 for. hrastove
šume; od toga je pako do dana, kada ovo pišemo, faktično
prodano za circa 3,900.000 for.


Nu pošto još nije poznat rezultat dražbe, koju je razpisala
županija požežka sa 323.029 for., te nakadne dražbe brodske
imovne obćine sa 251.339 for., ukupno dakle sa 574.468 for.
te ako uzmemo, da će se barem za polovicu od te svote u istinu
prodati; pa ako nadalje uzmemo u obzir, da imademo nekoliko
pilana (Tiikorj i Krafft, Soeiete i t. d.), koje su se ugovorom
na više godina obskrbile sa hrastovinom i da kupovina, koju
te pilane za ovu godinu dotičnim šumovlastnikom platiti imaju,
iznaša ukupno oko 800.000 for. — mislim, da ne ću pogriešiti,
ako sveukupnu svotu, koja je ove godine za hrastovu šumu
izplaćena, udarim sa 5,000.000 for. slovi: pet milijuna forinti.


Uočiv taj vanredno povoljan uspjeh, moramo priznati, da
nam se bojazan, koju smo u listopadskom broju o. 1. izrazili,
naime, da jesenska prodaja hrastovih šuma ne će uspjeti, nije
obistinila.


Činjenica, da je Amerika preotela bačvarski trg u Njemačkoj,
postoji i danas, nu kako vidimo, bačvarska roba ne
igra u ovaj čas najglavniju ulogu u hrastovoj trgovini; na čelu
hrastove trgovačke robe stoji danas piljena gradja, te se jedino
ovoj potonjoj imade zahvaliti sjajni uspjeh ovogodišnjih prodaja.
Uz to valja i tu okolnost iztaknuti, da je urod vina ove godine
veoma povoljan i da nas Amerika još nije suzbila na fran