DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 453 —


šaju kod nas udomaćiti, jer ako isti u istinu posjeduje ona
vojstva, kako ih prof. Schwappacli opisuje, tada mnogi naš
ggjol ne će biti, što je do sada bio, naime — neproduktivna površina.


Trgovina sa šumskim drvljem J. Heins"" Sohne u Halstenbeku
(Holstein) prodaje mladice bielog jasena 7—30 cm. visoke,
100 komada po 40 pfeniga ili 27 nČ., a 1000 komada po
1 for. 65 ne.; od 65—100 cm. visoke mladice 1000 komada
po 13 for. 20 nč.


Ovom sgodom ne možemo, a da ne upozorimo i na kanadsku


topolu (Populus monolifera canadensis), za koju se takodjer


veli, da podnaša veliku vlagu i da postizava u 30—40 godini


velike dimenzije. Pokusi i sa jednom i sa drugom od gore


navedenih vrsti drvlja u našim močvarskim predjelima ne b


škodili. J. K.


Osobne viesti.


Umrli. Na 10. listopada t. g. umro je u Beču veteran austrijskoga


šumarstva 84 godišnji generalni šum. ravnatelj Josip Wessely. Pokojnik


je bio počastni član našega šumarskoga dražtva, te je u obće bio pri


znavan kao jedan od najvrstnijih i najzaslužnijih šumara naSe monar


hije. Djelovao je jednako uspješno i kao učitelj šumarstva i kao činovnik,


odnosno organizator, te napokon kao šumarski pisac.


Našima šumarima biti će sigurno poznato njegovo djelo «o pošu


mljenju Krasa«, koje je napisao na ponuku bivšeg zapovjedajućeg gjene


rala hrv.-slav. krajine, baruna Molinary-a. Ako se ne varamo, on je bio


onaj, koji je tako rekuč obreo slavonske posavske hrastike i trgovački


sviet na njin upozorio. Za to mu budi i od naše strane: Vječna slava!


Jedva 14 dana iza njega umro je umirovljeni austrijski prašumar


ski min. savjetnik Robert Miklitz. Vrieme njegove uprave nad austrijskim


šumarstvom drže austr. šumari kao najsvjetliju dobu austr. šumarstva.


Poznata je njegova klasična knjiga «die forstliche Haushaltungskunde».


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. hrT.-slar.-đalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove I za bogoštovje 1 nastavu od 7. listopada 1898.
broj 66101., kojom se uredjuje šumarska obuka na kr. sveučilištu
Franje Josipa I. u Zagrebu.