DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 455 —


U Tt. poljeću.


1. Fizika sa mehanikom (4 sata predav., 2 sata vježb.);
2. Šumska kemija (4 sata predav., 3 sata vježb.);
3. Mineralogija i petrografija (3 sata predav., 2 sata vježbe);
4. Šumska botanika (8 sata predav., 4 sata vježbe);
5. Opisuo mjeratvo (4 sata predav., 6 sata vježbe);
6. Narodno gospodarstvo i financijalna znanost (4 sata predavanje);
7. Prostoručno risanje (2 sata vježbe) ;
8. Šumsko tlocrtuo risanje (4 sata vježbe)
U III, proljeću.


1. Greodasija (2 sata predav., 8 sata vježbe);
2. Zoologija (8 sata predav., 2 sata vježbe);
8. Tehnička mehanika (4 sata predav., 4 sata vježbe);
4. Bolesti drvlja (2 sata predav.);
5. Uporaba šuniah (4 sata predav., 4 sata vježbe);
G. Obće graditeljstvo (4 sata predav., 6 sata vježbe);
7. Ribogojstvo (2 sata predav., 2 sata vježbe).
U IV. polj eću.


1. Geodasija (2 sata predav., 3 sata vježbe);
2. Meteorologija i klimatologija (2 sata predav., 1 sat vježbe) ;
3. Šumarska entomologija (3 sata predav., 2 sata vježbe);
4. Uzgoj šumah (4 sata predav., 4 sata vježbe);
5. Dendrometrija (2 sata predav., 2 sata vježbe);
6. Šumar, graditeljstvo (3 sata predav., 6 sata vježbe);
7. Cestogradnja i gradnja željeznica (3 sata predav., 2 sata vježbe);
8. Obće gospodarstvo (3 sata predav., 2 sata vježbe).
U V. poljeću.


1. Čuvanje šuma (3 sata predav., 2 sata vježbe);
2. Šumska kemijska tehnologija (2 sata predav., 2 sata vježbe);
3. Uredjenje šuma (5 sata predav., 2 sata vježbe);
4. Uprava šuma, računovodstvo, stilistika (2 sata predav.);
5. Poviest i literatura šumarstva (2 sata predav.);
6. Vodo- i mostogradnje (3 sata predav., 2 sata vježbe);
7. Konstrukcija gatovah i branah (3 sata predav., 2 sata vježbe);
8. Lov (2 sata predav., 2 sata vježbe);
9. Uredjenje bujicah (1 sat predav.).