DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 61     <-- 61 -->        PDF

- 475 -


Kavez, u kojem mu je sovuljaga nšara smještena bila, imao je
prostor od jednog kvadratnog hvata u dužini i visini, bio je od 1 iva
sagradjen, a po sredini kaveza bila motka, na kojoj je sovuljnga ušara
obično sjedila. Čira smo mačku iz vreće pustili u kavez, skoči, kao [da
je biesna i smjesti se u uglu kaveza; smotriv sovnljagu poče puhati i
po svom običaju pijuckati, a pri tom je turobno mijauknula; u taj mah
strese se sovuljaga i nakustruši perje, oči velike izbulji, koje su joj bhstale
i čisto pocrvenile, koji put je kljunom kvecala, kanda se mački
prieti, a neprestano ju čvrsto fiksirala. To je trajalo 4 — 5 časova, dok
se sovuljuga odluči, te u jedau mah skoči sa stalka na mačku i vješto
stade joj jednom nogom na vrat, a drugom na kičmu i pričvrsti ju pandžama,
da se nije maci mogla; dakako da se je mačka otima´a i mijaukala,
ali u isti čas izkljuva joj sova svojim oštrim kljunom oba oka, i
udari oštrim kljunom više put po glavi, da ju je krv oblila i mozak curio,
i tim je mačka sama obnemogla i papke otegnula. Na oto skoči
sovuljaga na svoje sjedalo, otrese svoje perje i udari nekoliko put s Ikljunom,
motreć pri tom oštro nas prisutne. Taj užasni prizor trajao je, da
bi čovjek jedva deset nabrojiti mogao. Nakon toga zaputismo se kući,
sutra dan pripoviedi nam lovdžija, da je sova mački trbuh izparala i
požderala ono, što joj se bolje svidjelo. J E.


Najprolbitažnije godišnje doba za obaranje stabala. U Westfalskoj
riešili,su na sliedeći način, kada valja stabla obarati: posjekli su
četiri omorike od iste starosti, koje su na istoj stojbini izrasle i jednako
zdravo drvo imale i to, jednu u prosincu, drugu u siečnju, treću u veljači,
a četvrtu u ožujku. Od ta četiri stabla iztesane su četiri gredice
i sve četiri jednako obterećene ; pokazalo se, da je otporna snaga (Tragkraft)
drveta, koje je u siečnju posječeno za 12, onoga, koje je u veljači
posječeno, za 20, a onoga, koje je u ožujku posječeno, za 38";^ manja,
nego li kod drveta, posječenoga u prosincu. Od dvaju jednakih komada
drveta, koji su u vlažno tlo ukopani, struhnuo je onaj od veljačkoga
stabla već nakon osam godina, dočim je komad od prosinačkog stabla
još nakon 16 godina tvrd pronadjeu. Od dvajuh kotača na kojima su naplatci,
i to jednom od prosinačkoga, a drugomu od veljačkoga bukovoga
drveta napravljeni bili, trajao je onaj prvi šest, a onaj drugi samo dvie
godine. Iz toga hi se dalo zaključiti, da bi se stabla, opredjeljena za
gradju, imala poglavito u prosincu, a nipošto pako poslije siečnja obarati.


»Oest. F. u J. Z*.


Plemeniti dar. Prigodom sastanka dne 15. rujna t. g. u Lajsavici
darovaše gg. R. Fiscbach, D. Laksar i V. Malin siromašnoj udovi
jednog šumara svotu od 4 for , koji je novac udovi predan. — Na tom
se daru spomenutoj gospodi najtoplije zahvaljuje nadarena udova.