DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 477 —


2. Kako se imađe ta naredba tumačiti u slučajevih, »gdje ne im a
pristojne gostione u nijednom selu do sjedišta šumarije
«, dali je šumar dužan noćiti u privatnom stanu, ili mu se dnevnica
gornja može pasirati kod preobredjenja putnog dnevnika, t. j . 1 for.
75 novč., ako i kod kuće noći?
Šumarski koledar.


čast mi je priobćiti, da je „Hrvatski šumarski koledar" za godinu
1899, tečaj XX. dotiskan u tiskari C. Albrechta n Zagrebu (sada Jos.
VVittaseka), te učtivo molim p. n. gg. šumarske strukovujake i prijatelje
šumarstva, da izvole n a r u č b e, odnosno novčani iznos sam o n a
men e priposlati (Kaptol br. 15), kako sam to objavio u razposlanim
pozivima za predplatu na taj koledar.


Giena koledaru je 1 for. 20 novč. po komadu uz nefrankirauo pošiljanje
naručitelju.


Sadržaj »Hrv. šumarskog kalodara« za god. 1899, prošire n je
opet skrižaljkami od Dr. Frana Bauera, te će dobro poslužiti šumskim
procjeniteljem kod procjenjivanja bukovi h porastlina (sastojina), a po
želji prijatelja providjea je svaki koledar i zaklopcem , da se može
dobro zatvoriti.


U Zagrebu , mjeseca prosinca 1898.


Vatroslav Rački,
kr. zemalj. šumarski nadzornik,
kao izdavatelj i urednik »Hrv. šum. koledara«.


Dražba hpastowih stabalah.


Dana B. prosinca 1898,, u 11 satih prije podne, obdržavati će se
kod podpisanoga ureda dražba samo putem pismenih ponuda na slieđeea,
nakon podmirenja pravoužitnih potrieba na gradivu drvu zaostala
hrastova stabla.


T. TJ području kotar, šumarije u Dubici:
1. Na redovitoj sječini 189819. sreza Evinbudžak 235 hrastovih stabala,
procjenjenih na 1128 ra.^ Ijesa i 12.650 for. novčane vrieđnosti.
2. na redovitoj sječini 1898^9. sreza Dvojani 173 hrastova stabla,
procienjena na 648 m.´ Ijesa i 7.450 for. novčane vrieđnosti ;
3. na redovitoj sječini 1898|9. sreza Nartak 455 hrastovih stabala,
procienjenih na 614 m.´ Ijesa i 3715 for. novčane vrieđnosti;