DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 65     <-- 65 -->        PDF

- 479 —
Pobliži uvjeti mogu se uviđiti kod podpisanoga ureda, ter kod


dne kotarske šumarije I. u Dubici i II. u Blinji.


Konačno će se uzeti u razpravu i one ponude, do 11 sati dana 5.
prosinca t. g. ovdje predaue, koje budu glasile na bukovo gorivo drvo
na panju, u ovo područnih srezovih u ukupnoj gromadi od 75.000 m.
do uporabe jur dospjelo, te koja če se drva prodati uz poseban ugovor i
uz premjerbu.


Šumsko-gospodarsveni ured 2. Ibanske imovne obćine.


u Petrinji, 8. studenoga 1898.


Natječaji


u području imovne obćine 2 banske imadu se popuniti dva mjesta
šumarskih vježbenika.
Šumarski vježbenik stoji ovdje u užitku pripomoći od 400 forintih
godišnjih.
Namještenje će nzsljediti u smislu ustanovah §§ 6., 7., 8. i 9.
zakona od 11. srpnja 1881. ob imovnih obćinah.


Za popunjenje tih mjesta razpisuje se natječaj do 5. prosinca 1898.,
do kojeg roka imadu natjecatelji podpišanomu uredu podnieti svoje vlastoručno
pisane, propisno biljegovane i valjano obložene molbeuice.


Šiimsko-gospođarstveiii ured 2. banske imovne obćine.


u Petrinji, 8. studena 1898.


Natječaj.


Kod vlastelinstva Orahovica (Slavonija) popuniti se iraade sa 1.
siečnjem 1899. mjesto nadšumara.


Za polučenje toga mjesta zahtjeva se, da je molitelj bezprikornog
pređživota, tjelesno i duševno podpunoma zdrav, da je dobrim uspjehom
svršio koji viši šumarski zavod; da je izkusan za šumsko-uredjenje i
šumsko-ogojne poslove, zatim zi odgoj divljači i rukovodjenje lova.


Od natjecatelja zahtjeva se velika eneržija; znanje njemačkog i


slovenskog — po mogućnosti hrvatskog jezika, pa stoga mogu
Oni, koji su takovo mjesto s uspjehom jur obnašali, svoje topogledne molbenice
na ravnateljstvo Gutmanovih dobara u Orahovici (Slavonija) uz
priklop prepisa svjedočbah i slike podnieti.


Uređjuje Josip Kozarac, kr. drž. nađšumar u Vinkovcih.Tisak C. Albreehta (Jos. Wittasek)