DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 66     <-- 66 -->        PDF

SADRŽAJ.


živio hralj Franjo Josip 1 417
Zemljištne zajednice. Piše Gašo Vac, krapinski šumar 418—437
Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja ´pravoušitničke kompetencije


iz šuma krajiških imovnih obćina. Napisao dr. A. Goglia . . . 437—444
Nekoliko spornih pitanja. Piše H 444—446
§. 22. naputka A. zakona od 11. srpnja 1881 446—448
Ovogodišnja prodaja hrastovih šuma. Piše J. K 448—450
Amerikanski jasen {Traxinus americana L.). Piše J. K 451—453
Listah. Osobne viesti: Umrli 453


Zakoni i normativne naredbe: Naredba kr. brv.-slav.-dalm.
zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove i za bogoštovje i
nastavu od 7. listopada 1898. broj 66.101., kojom se uredjuje
šumarska obuka na kr, sveučilištu Pranje Josipa I. u Zagrebu.


— Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje
poslove i za bogoštovje i nastavu od 7. listopada 1898.
br. 66.102., kojom se izdaje naukovni i izpitni red za slušatelje
šumarstva na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Pranje
Josipa I. u Zagrebu. — Naredba kr. lirv.-slav.-dalm. zemalj.
vlade, odjela za unutarnje poslove od 23. studena 1898. br.
43.532. o obdržavanju izpita kandidata za lovačko-nadzornu
službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji 453—461
Različite viesti: Državni izpiti iz šum, struke. — Visoka
škola za kulturu tla u Beču. — Izvadak iz godišnjeg šum.
izvješća šumarskog izvjestitelja županije mođruško-riečke . . 462 — 473


Sitnice :
Nešto o pitomoj, podivljaloj, divljoj mački i velikoj sovi
ušari. — Najprobitačnije godišnje doba za obaranje stabala.


— Plemenit dar 473—475
Pitanja 476—477
Sumarskikoleđar 477
Dražba hrastovih stabala 477—479
Natječaj 479
Ovomu
broju prileži „Imenik članova hrv,-slav. šumarskog družtva
za godinu 1898. i doba njihova članovanja".