DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 241 —


To se oni poslužuju ua sliedeći način:


Gusto slopljene mlade šume budu prvi put proredjene,
nakon što su polučile po prilici visinu od 7 m., što biva u
drugom ili trećem deceniju.


Vrlo umjerenom proredom, koja se svake treće godine
opetuje, vade se ponajprije individui nepovoljnog oblika debla,
bolestni i takove vrsti drva — koja se ne misle gojiti.


Od 40. godine počam — opetuje se proreda u sve to
duljem razdobju. Kao pravilo služi, da ta razdobja iznose toliko
godina, koliko je decenija sastojina stara. U toj dobi počima
osebujnost danske metode prorede.


Pošto su gore pomenutimi proredami sastojine od 40. godine
u toliko pročišćene, da nalazimo u njih samo stabla željene
vrsti drva, zdrava i uzpravna, postaje svrhom prorede, vadjenje
stabala, koja smetaju napredak oblikom debla i krošnje prikladnije
razvijenih susjednih stabala.


Po prilici već u polovini uporabne dobe, izabire se potreban
broj na površini jednoliko razmještenih najvrstnijih stabala,
koja će u dobi neposredno pred uporabom moći predvidno
pokriti cielu površinu.


Prema tamošnjim odnošajima, dovoljno je za to na dobrom
tlu najviše 200, a na lošem do 300 stabala.


Njeki vlastnici šuma, dapače ta »izabrana« stabla trajno
označuju raztopinom vapna ili katranom — što je osobito
shodno tamo, gdje se mienjaju šumari, koji proredu rukovode.


Ta izabrana stabla štite se tečajem idućih proreda od
susjednih stabala u toliko, da im se podaje mogućnost željenog
uzrasta.


Glavna razlika te metode, od one u nas običajne sastoji se
u tomu, da za momenat, hoće li se proredom izvaditi koje
stablo, nije odlučna činjenica, da li je ovo potišteno.


Vade se tu naime u prvom redu stabla, koja ostalo bolje
poraslo stabalje, naročito u gornjih dielovih krošnje oštećuju,
jer se baš taj dio mora što bolje razvijati. Dolnji dio krošnje
treba da obumre i odpadne. Potonje se polučuje baš stabli,