DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 243 —


Tko li si ne želi takovu sastojinu?
Naravno je, da proredu imade rukovoditi inteligentan
stručnjak, koji naročito izboru »izabranih stabala, mora posvetiti
svu svoju pažnju. B. H.


Upravni kazneni postupak u šumskim stvarima.


Piše Dr. A. Groglia.


(Svršetak).


V. Riješavaiije pravnih liekova po višim oblastima.
a) Predložen je pravnog lieka višoj molbi.


Presudna pol. oblast imade u slučaju podnesenog ili samo
najavljenog pravnog lieka predložiti izvješće m sve spise
nadležnoj drugomolbenoj oblasti.


U smislu trećeg odsjeka uredovnog naputka od


17. ožujka 1856. (d. z. 1. od g. 1855. br. 52. z. v. 1. iste
godine br. 75.) i naredaba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje
poslove od 31. kolovoza 1875. br. 16717., od 21. studena 1876.
br. 22.521., od 11. studena 1884. br. 46.228. i od 10. prosinca
1897. br. 45 343., imadu se ta izvješća sastaviti kratko
i jasno, ali ipak tako, da bude iz njih vidljivo cielo stanje
stvari; a isto tako valja u njemu navesti, je li stranka pravni
liek samo prijavila ili ga je takodjer i izvela, napokon valja
iztaknuti, da li je pravni liek pravodobno podnesen. Izvješće
valja providiti rubrumom, kako to propisuje §. 100. cit. naputka
i naredba od 31. kolovoza 1875. br. 16717.; na rubrumu
valja da se naznači ime sastavitelja.
Same priloge izvješća (t. j. svi razpravni spisi zajedno
sa pravnim liekovima i dostavnicama) valja kronologičkim
redom po tečaju razprave numerirati, te ih u stavljeni popi s
upisati (§. 92. cit. naputka.).