DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 244 —


Izvješću valja priklopiti dostavnicu vrhu stranci, koja se
žaU, uručene napadnute presude. Bude li pravni liek poslan
poštom , valja izvješću priklopiti i omot, u koliko bi mogla
bez istog nastati dvojba o pravodobnosti podnesenog pravnog lieka.


Kada se predlaže pravni liek na treću molbu, valja da
k prvomolbenim spisima takodjer druga molba priloži svoje spise.


Da se ne otegne riješenje stvari uslied poprimljenog pravnog
lieka, valja da razpravna oblast ved prigodom primitka pravnog
lieka provede u njem navedena dokazna sredstva, u koliko joj
se čini, da bi mogla biti od važnosti za prosudjenje stvari; —
ujedno valja, da priklopi izvješdu one oblastne spise, na koje
se stranka u svom pravnom lieku poziva, a u koliko se ti
nalaze kod druge koje oblasti, valja da ih uredovnim putem
pribavi i višoj molbi predloži.


Ako je podnesen priziv proti visini procjene, valja da šum. izvjestitelj
razpravne oblasti obrazloži procjenu, na temelju kakovih
podataka i razloga je ona uslijedila, u koliko to iz spisa
vidljivo nije.


6) Način riješavan ja pravnog lieka povišoj molbi.


Viša molba, kojoj nadleži riješenje pravnog heka, izpitat
će ureda radi cielu razpravu i dosadanje uredovanje niže oblasti
u stvari, da ustanovi, ne postoji li kakova niština, odnosno nije
li koj zakonski propis krivo uporabljen. Zatim će istražiti, da
li pravni liek odgovara formalnim i procesualnim uvjetima, a
tek tada će donieti svoje riešenje.


Nu viša molba je vlastna, da prije konačnog riješenja
stvari, u koliko joj se nuždnim čini, odredi nadopunjenje
razprav e putem razpravne oblasti ili da zatraži od nje razjašnjenja
0 stanovitim činjenicama.


Na dokazala u pravnom lieku navedena obazirat će se
samo onda, ako su ista sposobna, da obore one činjenico, koje
su odlučne za riješenje dotične stvari ili da iznesu nove činjenice,
koje su kadre dokazati protivno od onog, što je uzeto
kao podloga presude.