DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 269 —


Predmeti viecanja.


Točk a 1. Čitanje zapisnika minule odborske sjednice.


Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po p. u.
gg. odbornicima Edi Rossipalu i Ivanu Partašu.
Točk a 2. Riešenje stigavših molbah za podporu.
Družtveni tajnik izvješćuje da su zamolile za podporu udove bivših


družtvenih članova: Albina Ćelija, Ruža Šeringer, Malvina Draear,
Marija Deml, Milka Giirthler i Marija Furlan te sirota Marija Vrbanić.


Upravljajući odbor zaključuje, da se podieli podpora A. Ćeliji, M.
Deml svakoj po 10 for., R. Šeringer, od 20 for. i to iz družtvenih
sredstva; zatim M. Furlan, M. Giirtler i M. Vrbanić svakoj po 50 for. i
to iz prihoda družtvene pripomoćne zaklade, pošto ua podporu iz te
zaklade pravo imadu.


Točk a 3. Podieljenje jubilarnog stipendija za polazak šumarske
akademije.


Družtveni tajnik izvješćuje, da je prispjela samo jedna molba i to
Milana Zobundjije, slušatelja šumarstva na sveučilištu Franje Josipa I.
u Zagrebu.


Buduć je molitelj udovoljio uvjetima prema kojim se upitni štipendij
podieliti može, zaključuje upravni odbor da mu se taj štipendij podieli,
iznoseći godišnjih 300 for. i 40 for, podpore za euscurzije, nabavu učila
i t. d. Štipendij neka se izplaćuje unapred uz namire, vidirane po dekanatu
filozofskog fakulteta.


Točk a 4. Riešenje tekućih predmeta:


1. Izvješćuje se upravnom odboru da je I. hrv. štedionica izplatila
votirani prinos od 5000 for. za uredjenje šum. muzeja; nadalje
da su braća Turkovići darovali za Šum. dom i muzej svotu od 500 for.
Uzima se na znanje, a braći Turković neka se izjavi javna zahvala


2. čita se odpis vis. kr. zem. vlade odjela za unutarnje poslove od
17. studena 1898. br. 73595., prema kojem su se predstojnici zemaljskih
zavoda mineraložkog, gecložkog, botaničkog i zooložkog izjavili spremni
pripomoći kod uredjenja družtvenih muzealnih sbirka, kao i spremnimi
pojedine suvišne predmete ustupiti za šum. muzej.
Uzima se na znanje.


3. Pređsjedničtvo djačkog družtva Plug u Križevcih zahvaljuje, što
je
dobivalo bezplatno list u g. 1898. i moli to i za unapred.
Uzima se na znanje.


4. Gospodarski ured Otočke imov. obćine pita dopisom od 23. studena
1898. br. 2731. kamo bi imao poslati ubijenu divljač za popunjenje
družtvenog muzeja.