DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 294 —


samo u toliko tvrditi, da je država titulo servitutis
podmirivala pristojbe svećenstva na
ogrjevnom drvu, — na koliko su te pristojbe u
upće ustanovljene posebnim propisima — u koliko
se može dokazati, da su ove pristojbe sadržane
bile u potrebi na ogrjevnom drvu pojedinih
župnih opdina, koju je potrebu titulo servitutis
bio dužan podmirivati erar (§. 68. si. c) cit. pravilnika)
povrh gradjevnoga i ogrjevnoga drva, što su ga
pojedine krajiške obitelji trebale za svoje kudne
potrepštine.


U karlovačkoj i banskoj krajini da rk. svećenstvo
nije nigda imalo ni neposrednoga a ni posrednoga prava služnosti
ogrjevne drvarije u državnim šumama, kako da se to
vidi iz propisa pod I. 2. i 5. navedenih, nego su ondje župljaui
(župna opdina) bili obvezani opskrbljivati svećenstvo ogrjevnim
drvom. Uslijed toga dosljedno nije segregacijom to pravno stanje
nikako promijenjeno, njom je netaknut ostao prijašnji pravni
odnošaj izmedju župljana i svedenstva.


U varaždinskoj Krajini da je svedenstvo do otpisa
ratnog ministarstva od 29. srpnja 1851. broj 4044 dobivalo
pristojbu na ogrjevnim drvima prema prijašnjim (pod I. 3.
navedenim) propisima na račun njegove dotacije , koju je
država u toliko na se preuzela, u koliko se ona nije mogla
namiriti rk. pučanstvu nametnim župnim birom (u gotovu
novcu). No pošto se u netom citiranom reskriptu naglasuje,
da uzdržavanje rk. svedenstva spada medju »naravne obveze
župljana«, to se mora zaključiti, da je tim obveza države na
davanje ogrjevnog drva svedenstvu prestala i na dotične župne
opdine prešla. Ako je pak i iza toga reskripta država dopitivala
svedenstvu besplatno ogrjevno drvo u svojim šumama,
tomu je razlog taj, što je država uslijed služnosti, ležedih na
kraj. šumama, morala podmirivati svukoliku potrebu opdina
na ogrjevnom drvu zajedno sa pristojbana za svećenstvo (?).