DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 14     <-- 14 -->        PDF

-- 296 —


opdine izravnoga prava zahtijevati podmirenje svoje pristojbe
na ogrjevnom drvu; što se nadalje s jedne strane imovna opdina
kao takova doduše ima postarati za pokriće potreba na ogrjevnom
drvu služnih ovlaštenika, ali što je imovna općina, koja reprezentira
ukupnost služnih ovlaštenika, ujedno i ovlaštena odlučiti
0 načinu, kojim će se u buduće podmirivati zahtjevi ovlaštenika
(§, 4. zakona od 8. lipnja 1871.) pa prema tome, uz
priuzdržaj odobrenja po političkoj oblasti, ustanoviti i to, da
li se i u buduće ima besplatno ili uz platež stanovite odštete
podmirivati potreba općine na ogrjevnom drvu (uključivši pristojbe
na svećenstvo), dok s druge strane svećenstvu pozitivnim
propisima dozvoljene pristojbe ne može krnjiti ili sniziti niti
župna niti imovna općina, doklegodj se zakonom drugo što
ne odredi.


Nazor, po kojemu bi obveza države glede opskrbe svećenstva
ogrjevnim drvom stajala u savezu sa patronatski m
pravom, da ne ima uporišta u postojećim propisima. Protiv
takova nazora da govori i općenito načelo, po kojemu se ima
župna općina brinuti za uzdržavanje župnika, a država samo
supsidijarno; protiv njega da vojuje nadalje okolnost, da upravo
u karlovačkoj i banskoj Krajini, gdje svećenstvo stalnu plaću
od države dobiva, nije ustanovljena pristojba na ogrjevnim
drvima, koju bi erar imao podmirivati, dok je ta pristojba
ustanovljena u slavonskoj Krajini, gdje samo pučanstvo uzdržava
župnike.


U §. 68. pravilnika za šum. upravu a tako ni u zakonu o
segregaciji nije bilo nužno da se pravo svećenstva na drva,
koje da je opstojalo samo u nekim dijelovima Krajine, kao
osobita služnost proti državi spominje, pošto pristojbe svećenstva
na drvima stoje u savezu sa pravom služnosti drvarije dotičnih
župnih općina. To mnijenje da potkrepljuje i §. 72. pravilnika,
prema kojemu da se ima obveza države, davati krajišnicima
potrebna drva, smatrati samo supsidijarnom, u koliko naime u
tu svrhu ne bi dotjecale opć. šume i pošumljeni pašnjaci.