DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 298 —
metom pak osobite paske drž. vlasti bilo je u Krajini uređjenje
rk. župa i s tim u savezu uređjenje dotacije dušobrižnoga svećenstva.
S toga je patronom svih župa u Krajini Njegovo Veličanstvo
s^mo, koje prev. svojim odlukama rješava sva pitanja,
što se odnose na pravne odnošaje rk. crkve u Krajini. Jedna
od vrlo zamašnih akcija državne vlasti u poslu uredjenja rk.
župa u Krajini bila je zametnuta upravo otpisom dvor. rat.
vijeća od 10. prosinca 1771., koji je imao da u sva tri dijela
tadanje Krajine na novo uredi rk. župe i njihovu dotaciju; za
varaždinsku Krajinu napose još je od temeljne važnosti prev.
riješenje oo 15. lipnja 1813. Ovim se naime odredbama smjerala
u svoj Krajini na istom temelju urediti dotacija rk. klera,
a taj jeste u bitnosti taj, da svećenstvo u buduće ne ima više
svoje kongrue dobivati u prirodninama od župljana, koje valja
što većma oteretiti, nego u gotovu novcu od državne blagajne
Pored ove namjere drž. vlasti što je prirodnije nego li držati,
da je odnosnim odredbama glede drva (vidi I. 1 — 4.) svećenstvu
podijelila država pravo služnosti drvarije u drž. šumama,
dok je župljanima nametnuta dužnost župniku pripalo
drvo izradjivati i dovoziti. Ta ista ona država dozvolila je rk.
župama i pravo služnosti gradjevne drvarije, o ćemu se ipak
ni malo ne sumnja, premda o tom pravu služnosti u odnosnim
starim propisima sve do šumarskoga naputka od 3. veljače


1860. nigdje nema spomena.


Da nije župljanima samim mogla nadležati dužnost snabdijevati
svoje svećenstvo ogrjevnim drvom iz svog a može se
u ostalom zaključiti jedno već otuda, što tada župljani u
opće nisu imali svojih privatnih šuma*, a drugo otuda, što
je drvo, koje su oni titulo servitutis dobivali iz drž. šuma,
bilo po zakonu odredjeno samo za njihove vlastite kućne potrebe.
Dotične su ustanove prešle i u pomenuti šum. pravilnik
od 3. veljače 1860. §§. 70. i 71. toč. a).


Iz same okolnosti, što je u jednom dijelu Krajine (varaždinskoj
i slavonskoj) ustanovljena količina ogrjev, drva za sve


* Hostiuek, ibid., sv. I. str. 35.