DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 299 —


ćenstvo stalnim brojem hvati, u drugom pak (karlovačka i
banska) nije, ne može se još nikakav zaključak stvoriti glede
pravne naravi ogrjev, drvarije svaćenstva. Jer daje u prvom slučaju
predležala služnost, u drugom opet lukno, tada si ne
bismo mogli razjasniti, kako dolazi, te Colnićeva konvencija od
1769. uvršćuje stalnu izmjeru drva od 80 hvati u lukno, dok
regulativ od 1771. naročito izuzima kompetenciju ogrjev, drva
od lukna, koje se imalo otkupiti sa 20 nč. po kući; još kasnija
pak norma (1819.) opet opredjeljuje stalni kvantum drva u
hvatima. Po ovom bi mnijenju nadalje ogrjev, drvarija svećenstva
imala biti po svoj varaždinskoj i slavonskoj Krajini
služnošdu, a po svoj ostaloj Krajini luknom, znade se pak,
da ima i u banskoj Krajini dosta župa, gdje i danas dobiva
župnik drvo od imovne općine, a obratno da ima u slavonskoj
Krajini župa, gdje se ogrjev, drvo daje kao lukno. Prema
tomu držimo, da bi se moglo sigurno ustvrditi, da je prvobitno
država dala rk. svećenstvu u ime njegove dotacije neposredno
pravo služnosti ogrjev, drvarije u drž. šumama, dok se
dužnost župljana ograničivala lih na izradbu i dovoz drvi, što
no pripadaše svećenstvu u drž. šumama.


Ako se pak i dopusti, da se odnosna obveza drž. vlasti
svadja na pravo služnosti općina podmirivati ukupnu njihovu
potrebu na ogrjevnom drvu iz drž. šuma, uključivši ovamo i
potrebe za svećenstvo, a ono se tim u bitnosti ne mijenja
prvobitna obveza države opskrbljivati svećenstvo ogrjevnim
drvom.


Ova se obveza državne vlasti sačuvala do danas u najvećem
dijelu vojne Krajine s tom samo razlikom, da su danas
na mjesto državnih šuma kao služećega objekta stupile šume
imovnih općina, kako će to niže potanje razloženo biti. U manjem
pak dijelu bivše Krajine postoji danas ogrjevna drvarija rk.
svećenstva kao lukno.


Kada i kako je do toga došlo, teško bi bilo sigurno ustanoviti
na temelju dosadašnjih istraživanja u tom predmetu i
na osnovu do sada poznatih podataka. Za to je i tu otvoreno