DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 300 —
polje daljnom istraživanju i kombinacijama, u koje se ovom
prilikom ne ćemo upuštati. Nego bilo kako mu drago, postalo
je daljno istraživanje pravne naravi ogrjevno drvarije rk, svećenstva
u bivšoj Krajini de lage lata bespredmetnim. Naputak
bo A. od god. 1881. za provedbu §. 4. zakona od 8. lipnja 1871.
0 otkupu šumskih služnosti poznaje i priznaje, da u bivšoj
Krajini postoji uz pravoužitničtvo crkvenih općina i drvarija
svećenstva kao lukno. Da li je zakonodavac pri tom polazio
sa stanovišta, da u jednom dijelu Krajine ni prvobitno nije
postojalo pravo služnosti ogrjevne drvarije, nego da je odmah
iz početka utemeljena luknarska obveza župljana, ili je opet
držao, da je prvobitno doduše pravo služnosti ogrjevne drvarije
svećenstva po svoj Krajini ustanovljeno, a tek tečajem vremena
da se razvila u jednom dijelu vojne Krajine drvarija kao
lukno — nije nam poznato.


B. Poslije provedbe zakona od 8. lipnja 1871. o segregaciji
(t. j . današnje pravno stanje).
U području bivše hrv.-slav. vojne Krajine osniva se pravo
rk. župnih nadarbina na ogrjevno drvo u pravilu ili na pra voužitničtvu
ili na luknu.


Po naputku A. naime za provedbu u §. 4. zakona od


8. lipnja 1871. (o otkupu šumskih služnosti) odredjenoga uredjenja
načina i mjere zajedničkoga uživanja šuma i šumskoga
tla za pravoužitnike po pukovnijskim kotarima, imadu se sma
trati crkvene općine (župne nadarbine) pravoužitnicama (§. 1.
si. b.) i kao takove uvrstiti u kataster pravoužitnika, ali uz
uvjet, ako su dotični župnici prije provedbe otkupa šumskih
služnosti dobivali ogrjevno drvo od države kao služnošću drvarije
opterećene budi besplatno, budi uz položenje potpune šumske
pristojbe (§. 4.); ako li su pak dobivali župnici do tada ogrjevno
drvo od župljana bez posredovanja države kao lukno (ili bir),
tada im ne pripada pravo na deputat ogrjevnog drva iz šuma
imovne općine, nego im ga imadu župljani i nadalje podavati
od njima pripaloga drva za ogrjev, to jest kao lukno (§. 4.).