DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 301 —


Gdje su dakle župne nadarbine prigodom provedbe naputka
A. uvrštene u kataster pravoužitnika, ondje dobivaju
ogrjevno drvo iz šuma imovne općine, i to, ako su prije otkupa
šumskih služnosti to drvo dobivale uz platež potpune
šumske pristojbe, ondje moraju tu pristojbu i sada plaćati
(§. 6. si. b. i §. 19. naputka A.), a gdje su ga dobivale besplatno,
ondje će ga i nadalje besplatno dobivati, ali samo u
granicama §. 17. naputka, t. j . bude li to dozvoljavao potrajni
prihod šuma imovnih općina.


Količina godišnje kompetencije ogrjevnog drva ustanovljena
je u smislu §. 7. naputka po posebnim povjerenstvima mjesnim
očevidom, a u kataster je unesena prema odredbi §. 12. naputka
po razmjeru novčane vrijednosti njihove potrepštine drva
za cijelo, tri četvrtine, dvije četvrtine i jednu četvrtinu selišta.


Kataster pravoužitnika sastavljen je u dva izvornika, od
kojih je jedan kod nadležne gruntovne oblasti, a drugi kod
gospodarstvenoga ureda imovne općine pohranjen, dok šumarije
imadu samo izvatke onih pravoužitnika, koji se u njihovu
kotaru nalaze (§. 12. alineja posljednja).


Naputak A. sadrži točne ustanove o tom, kako je valjalo
u svrhu sastava katastra pronaći i ustanoviti pravoužitnike i
kojim crkvenim općinama pripada pravoužitničtvo (§. 4.). Porodi
li se pak danas prijepor o tome, ne ima li se koja crkvena
općina, pravije župna nadarbina, koja još nije unesena u kataster,
smatrati pravoužitnicom, tad ima o tom po postojećoj
praksi unutarnjeg odjela kr. zemaljske vlade odlučiti u prvoj
molbi gospod. ured dotične imovne općine (!), u drugoj molbi
upravni odbor županije a u trećoj molbi kr. zem. vlada, odjel
za unut poslove.*


Na temelju citiranih propisa naputka A., nadalje na temelju
ustanova §§. 68. si. b. i 69. pravilnika za šumsku upravu
od 3. veljače 1860,** kao što i na temelju cl. 10. i 21. zakona


* Vidi naredbu unut. odjela kr. zem. vlade od 19. srpnja 1888. br. 23.530.
ex 1887. Zbirka naredaba unut. uprave, sv. II., br. 161.
** Eeglement fiir
den Forst-Dienst in der k. k. Militiirgreuze, Wien 1860.
22