DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 303 -
Dodatak.
Radi potpunosti navode se ovdje još neka važnija riješenja
kr. zem. vlade, koja se tiču ogrjevnoga drva svećenstva. Ova
riješenja jesu:


1. Povodom tim, što je gospodarstveni ured imovne opdine
otočke kr. zemalj. vladi predložio, da se rk. župljani u području
imovne općine otočke riješe dužnosti podavanja ogrj. drva
kao lukna, pa da na mjesto toga župnicima daje ogrj. drvo
imovna općina, i to samo onoliku kompetenciju, kolika otpada
na jedno cijelo selište, otpisala je kr. zem. vlada, odjel za unutarnje
poslove, dne 15. lipnja 1884. pod br. 7946., da se taj
prijedlog ne može uvažiti s obzirom na ustanove §. 6. si. b)
naputka A) od g. 1881.
Podjedno je imov. općina upućena, da nad tim bdije, »da
se od strane svećenstva mjera luknene pristojbe na nikoji način
ne prekorači osobitim obzirom na nastavše u posljednjih go-


NadaJje propisuje zakon od 15. lipnja 1873. o imovnim općinama u hrv.-slav.
Krajini, i to cl. 10., da se samo šumski dohoci potječudi iz šuma imovne općine,
koji preostaju poslije podmirenja potrepština pripadajućih pravoužitnicima, u druge
svrhe upotrebiti smiju; zatim članak 21. rečenog zakona, da imovne općine odmah,
čim prime šume, sastave općenitu prometnu osnovu, pri čem valja dosta obzira uzeti
na pokriće potrepština pravoužitnika.


Iz prednavedenoga slijedi, da su služnosti budi kojega imena, kojima su državne
šume opterećene bile i koje su služnosti od države provedenom diobom rečenih
šuma na temelju prije pomeniitih zakonskih ustanova izlučene, isključiv o prešl e
na šume imovne općine, koje su istim pripale u ime polovice u vlastničtvo,
ter se sada tomu dosljedno to pravo katoličkog svećenstva smatrati
ima kao služnost crkvene općine, kojom su opterećene šume imovne
općine . Ta tvrdnja obrazložena je tim, što glasom §. 6. lit. b) provedbenog naputka
A , koji spada k zakonu od 11. srpnja 1881. glede razjašnjenja ustanova zakona
od 15. lipnja 1873. o imovnim općinama, proglašena prev. rješidbom od 6. srpnja 1881.
za u ono vrijeme sjedinjeno krajiško područje: crkvenim općinama kod dotičnih
imovnih općina pripada pravo za pokriće gradjevuog odnosno gorivog drva, za palenje
opeka i vapna za novogradnju i uzdržavanje crkava, kapela, župnog stana i
gospodarstvenih zgrada, zatim deputatnog gorivog drva za župnika, u koliko
je ista dobivao prije provedbe otkupa šumskih služnosti od
države kao tom služnošću opterećene ili besplatno ili svaki put uz uplatu
potpune šumske pristojbe; napokon ako je župnik pripadajuće mu drvo
dobivao od župljana kao lukno bez posredovanja države, to mu ne
pripada pravo na dobivanje deputatnih gorivih drva iz šuma imov.
općina, već ista ima zatražiti od župljana".